Fizikalna terapija i rehabilitacija u Belom Manastiru otvara se do ljeta?

U sklopu Doma zdravlja Beli Manastir, 2017. godine, izgrađen je dodatni objekt koji ima za svrhu biti prostorom, između ostaloga, fizikalne medicine. Unatoč tome što većina Baranjaca zna za taj projekt i očekuje početak rada, već dvije godine nakon dobivanja uporabne dozvole, centar još uvijek ne otvara svoja vrata.

U izgradnju same građevine utrošeno je preko 5 milijuna kuna, a za opremanje predviđeno je još otprilike 2 milijuna kuna. No, nije sve namijenjeno za fizikalnu medicinu. Naime u ovome prostoru otvorit će se fizikalna medicina, psihijatrijska ambulanta i interna medicina odnosno kardiologija. Od ravnatelja Doma zdravlja Beli Manastir, Žarka Zelića, saznajemo kako je 75% opreme za sve tri ambulante kupljeno te da ostalo ovisi o županijskom programu na koji su se prijavili. Ako se bude sve odvijalo prema planu centar bi svoja vrata otvorio do ljeta.

U okviru projekta „Dostupnija primarna zdravstvena zaštita na području cijele Osječko-baranjske županije“, sufinanciranog sredstvima Europske unije, za Dom zdravlja Beli Manastir za nabavku nove medicinsko – tehničke i dijagnostičko terapijske opremu predviđen je iznos od 2.195.500,00 kuna, od čega je za fizikalnu medicinu predviđen iznos od 209.000,00 kuna za nabavku multifunkcionalnih aparata za fizikalnu terapiju (elektroterapija, tens, ultrazvuk i laser), ostatak iznosa namijenjen je za opremanje ambulanti opće medicine, pedijatrijsku opremu, kardiološko/pulmološku opremu i stomatološka opremu, a ulaganja su usmjerena poboljšanju pristupa kvalitetnoj zdravstvenoj zaštiti u Domu zdravlja Beli Manastir i devet zdravstvenih stanica na području Baranje.

Kako bi se sve nove ambulante otvorile u svojoj punoj snazi potrebno je sačekati završetak toga projekta kako bi se sredstva osigurala. Žarko Zelić komentira kako je ovaj projekat već bio raspisan, ali da nije prošao te da su sada čekali novi. Kao razlog ranijeg ne otvaranja fizikalne medicine, psihijatrije i interne medicine navodi kako je bolje sačekati još ta dva milijuna kuna kako bi se prostor dodatno opremio.

U centru fizikalne medicine vršit će se sve vrste elektroterapije, radne terapije i kineziterapije. Tako će Beli Manastir moći konkurirati osječkom KBC-u i Bizovačkim toplicama, za razliku od njih Beli Manastir jedino neće imati bazen. Zelić navodi fizikalnu medicinu kao veliku prednost za Baranjce jer smatra kako će im to uvelike olakšati oporavke, ali i financije. Kapacitet pacijenata još nije poznat te će se znati kada centar počne raditi, a to određuje ugovor s nadležnim zavodom i broj zaposlenih.

Ovo proširenje belomanastirskog Doma zdravlja treba zapošljavati nove radnike, a tražit će se 3 stručne prvostupnice/prvostupnika fizioterapije, jednog stručnog prvostupnika/prvostupnicu radne terapije, jednog fizioterapeutski tehničar, medicinsku sestru/tehničara i još jednu medicinsku sestru, odnosno tehničara, na pola radnog vremena u djelatnosti psihijatrije i djelatnosti interne medicine. Što se tiče doktora, Zelić navodi kako se kardiolog biti stručni suradnik te kako je specijalistica fizioterapije trenutno na specijalizaciji da će je do završetka mijenjati doktori iz Bizovca i osječkog KBC-a.