Obavijest Baranjske čistoće o odvozu otpadne plastike

foto: Baranjska čistoća

Baranjska čistoća obavještava korisnike kako će pretposljednji ovogodišnji odvoz otpadne plastike ići prema sljedećem rasporedu:

22.11.2021. – općine Petlovac i Čeminac

23.11.2021. – općine Darda i Jagodnjak

24.11.2021. – općine Draž i Bilje

25.11.2021. – općine Popovac i Kneževi Vinogradi

26.11.2021. – Beli Manastir i prigradska naselja