20. studenog – Svjetski dan djece

1954. godine od strane Generalne skupštine Ujedinjenih nacija ustanovljen je Svjetski dan djeteta, kako bi se internacionalno ukazalo na dječija prava.

Na današnji dan se održavaju manifestacije širom svijeta sa ciljem da se organiziraju druženja djece koja pripadaju različitim nacionalnim manjinama, djece sa posebnim potrebama i djece iz Domova za nezbrinutu djecu. Također, ovaj dan ima za cilj da se skrene pažnja javnosti na obaveze društva prema djeci kao i na aktualne probleme sa kojima se djeca suočavaju.

Dječja prava su utvrđena Konvencijom o pravima djeteta usvojenom od strane Ujedinjenih nacija 1989. godine.

Osnovni principi Konvencije su:
-Pravo na život, opstanak i razvoj;
-Najbolji interes djeteta;
-Pravo na participaciju;
-Pravo na nediskriminaciju