Požar u Bilju

Jučer tijekom podneva u Bilju došlo je do požara na otvorenom prostoru gdje je požar zahvatio posječena stabala i granja dužine 20m,širine 5m i visine 3m. Na teren su izašli pripadnici JPVP Grada Osijeka i DVD Bilje.

„Operativno dežurstvo JPVP Grada Osijeka jučer u 12,01h primilo dojavu da je potrebna pomoć DVD-u Bilje u gašenju nastalog požara. Na intervenciju upućene 2 vatrogasne cisterne i 4 vatrogasca. Dolaskom na mjesto intervencije zatekli smo požar posječenih stabala i granja dužine 20m,širine 5m i visine 3m.

Gašenju smo pristupili pomoću prijenosnog monitora a po dolasku druge cisterne gašenje vršili i monitorom sa vozila. Nastavak gašenja vršili C mlazovima sa prodornom vodom. Po završetku gašenja požarište predali DVD-u Bilje na dogašivanje nastalog požara.“ – Izvijestili su iz JPVP Grada Osijeka.