Anketni upitnik o količini biootpada

Korisnici Baranjske čistoće koji su se putem Izjave o korištenju javne usluge prikupljanja nerazvrstanog otpada potvrdno izjasnili o kućnom kompostiranju otpada i na temelju toga koriste povoljnost umanjenja mjesečnog računa za uslugu gospodarenja odpadom u iznosu od 0,67 eura, uz račune za mjesec travanj u omotnicama će pronaći i anketni list koji predstavlja dopunu Izjavi o korištenju javne usluge prikupljanja nerazvrstanog otpada.

Cilj anketnog upitnika je doznati zapremnine kompostišta koje korisnici posjeduju te broj njihovih pražnjenja tijekom godine. Prikupljeni podaci poslužit će kako bi se, sukladno obvezama iz Zakona o gospodarenju otpadom i podzakonskim propisima, pripremilo i objavilo godišnja izvješća i preglede podataka vezane uz prikupljenje količine biorazgradivog komunalnog otpada.

Rok za dostavu anketnog lista Baranjskoj čistoći je kraj svibnja.