Baranjska čistoća: Kazne za prevelike količine otpada i do 600 tisuća kuna za 2021. godinu

Foto: Baranjska čistoća

Baranjska čistoća danas je izdala novo priopćenje:

Priopćenje prenosimo u cijelosti:

Potaknuti medijskim napisima o kaznama baranjskim jedinicama lokalne samouprave zbog prevelikih količina otpada, te kako bi nastavili trajno podržavanje i poticanje odgovornog ponašanja prema otpadu i okolišu, ovim putem donosimo još razloga važnosti odvojene predaje otpada.

Prema novom Zakonu o gospodarenju otpadom, ciljevi gospodarenja otpadom, koji se propisuju radi poticanja prelaska na gospodarstvo koje je u većoj mjeri kružno i u kojem se što dulje zadržava vrijednost proizvoda, materijala i resursa, a stvaranje otpada se svodi na najmanju moguću mjeru, govore kako u svrhu doprinosa kružnom gospodarstvu Europske unije, Republika Hrvatska treba ostvariti sljedeće ciljeve:

  • najmanje 50% ukupne mase otpada proizvedenog u kućanstvima i otpada iz drugih izvora čiji tokovi otpada su slični toku otpada iz kućanstva, uključujući barem papir, metal, plastiku i staklo, mora se oporabiti recikliranjem i pripremom za ponovnu uporabu
  • najmanje 55% mase komunalnog otpada mora se oporabiti recikliranjem i pripremom za ponovnu uporabu do 2025. godine
  • najmanje 60% mase komunalnog otpada mora se oporabiti recikliranjem i pripremom za ponovnu uporabu do 2030. godine i
  • najmanje 65% mase komunalnog otpada mora se oporabiti recikliranjem i pripremom za ponovnu uporabu do 2035. godine.

Iz navedenih razloga i ciljeva, istim Zakonom te Uredbom o gospodarenju komunalnom otpadom, propisan je i način obračuna poticajne naknade za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada. Konkretno, iako tako ne zvuči, riječ je o novčanim kaznama za jedinice lokalne samouprave koje su proizvele i predale veće količine miješanog komunalnog otpada nego što to Zakon dopušta.  

U Baranjskoj čistoći pokušavamo mnogobrojnim projektima potaknuti korisnike na odvojenu predaju otpada kako bi se smanjila količina miješanog komunalnog otpada koji nastaje, smanjio udio biootpada u proizvedenom miješanom komunalnom otpadu, povećale količine i ispunila obveza Republike Hrvatske da osigura odvojeno sakupljanje i recikliranje.

Između ostalog, Baranjska čistoća je osmislila ‘Okolišni poticaj’ koji predstavlja poticajnu naknadu za odlaganje papira, kartona, plastike, stakla i metala na reciklažnim dvorištima kojima tvrtka upravlja. Za papir i karton riječ je o iznosu od 0,2 kune, metal 0,3 kune, staklo 0,2 kune te tvrdu plastiku od 1 kune po kilogramu prikupljenog otpada koji se automatski prenosi na karticu korisnika te je uračunat kao umanjenje obveznog plaćanja.

Nadalje, od početka 2021. godine, korisnicima je putem projekta ‘Biootpad’ omogućena zasebna predaja vrtnog i zelenog otpada koji se besplatno prikuplja s kućnog praga u specijaliziranim kodiranim vrećama. Jednako tako, u tijeku je podjela novih posuda smeđe boje koje služe prikupljanju isključivo biorazgradivog komunalnog otpada kao što su hrana i kuhinjski otpad iz kućanstava. Nove posude su trenutno isporučene korisnicima iz Belog Manastira, ali razvojem projekta cilj je uključiti i pokriti područje cijele Baranje.

Spomenute kazne jedinicama lokalne samouprave od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost će s vremenom biti povećane, a uključene će biti i komunalne tvrtke koje izvršavaju uslugu gospodarenja otpadom. Kako bi se jednostavnije prenijela ozbiljnost problema te nepotrebno diralo u općinske proračune, recimo kako su poticajne naknade za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada za 2020. godinu, baranjske jedinice lokalne samouprave Fondu isplatile u vrijednosti od gotovo 400 tisuća kuna, dok projekcije za 2021. godinu rastu do čak 600 tisuća kuna.

Sve u svemu, recikliranje, ponovna upotreba i smanjenje ukupnih količina otpada započinju odvajanjem, a uz trenutne i buduće načine prikupljanja miješanog komunalnog otpada te uobičajeni mjesečni odvoz razvrstanog otpadnog papira i otpadne plastike, kao i kvartalni odvoz otpadnog metala i otpadnog stakla, radi uspješnog procesa prijelaza na odredbe novog Zakona o gospodarenju otpadom i obveze razvrstavanja otpada, Baranjska čistoća vjeruje u razumijevanje i dobru suradnju od strane korisnika u cilju uzajamne koristi i što duljeg održavanja belomanastirskog odlagališta otpada u funkciji te  izbjegavanju mogućih prekršajnih kazni.