Baranjska čistoća: Povećan odvoz zelenog otpada petkom

foto: Baranjska čistoća

Proljetno uređivanje okućnica i zelenih površina oko domova uzrokuje povećanje količina zelenog otpada u ovo doba godine. Tim povodom, korisnike s područja Belog Manastira i prigradskih naselja koji su započeli ili će uskoro započeti sa sezonom proljetnih radova poput košnje ili orezivanja, Baranjska čistoća podsjeća kako je, u okviru redovnog odvoza biootpada petkom, omogućila i predaju većih količina zelenog otpada.

U slučaju kada predaja zelenog otpada putem smeđe posude ne zadovoljava potrebe zbog ograničenog kapaciteta, dodatne količine lišća, granja i ostalog sličnog otpada koji nastaje u okućnicama, vrtovima i dvorištima, korisnici koji posjeduju smeđu posudu mogu predati i putem ostalih posuda koje posjeduju, primjerice od miješanog komunalnog otpada ili reciklabilnih vrsta poput papira i plastike, uz uvjet da su ispražnjene od ostalog sadržaja.

Iz Baranjske čistoće upozoravaju kako kontrolom sadržaja predanih posuda, djelatnici Baranjske čistoće u slučaju utvrđivanja nepravilnosti, odvoz otpada neće izvršiti. Posude smeđe boje služe prikupljanju razvrstanog biorazgradivog otpada kao što su hrana i kuhinjski otpad iz kućanstava te vrtni i zeleni otpad poput uvelog cvijeća, trave, lišća i granja.

Ujedno, podsjetnik korisnicima s područja Belog Manastira i prigradskih naselja koji još nisu preuzeli smeđi spremnik od 120 litara namijenjen biootpadu, kako to i dalje mogu učiniti svakim radnim danom od ponedjeljka do petka između 7 i 15 sati u prostoru Baranjske čistoće na adresi Ulica Republike 11. Spremnike mogu preuzeti isključivo korisnici koji ne provode kućno kompostiranje i koji ne koriste zajedničke spremnike u višestambenim zgradama.