Baranjska Čistoća poziva građane na preuzimanje smeđih kanti

foto: Baranjska Čistoća

Korisnicima s područja Belog Manastira, koji se putem Izjave o korištenju javne usluge nisu potvrdno izjasnili o kućnom kompostiranju otpada i na temelju toga ne koriste povoljnost umanjenja mjesečnog računa za uslugu gospodarenja otpadom, Baranjska čistoća od 14. lipnja, omogućuje osobno preuzimanje spremnika namijenjenog biootpadu.

Smeđe spremnike od 120 litara koji služe prikupljanju razvrstanog biorazgradivog otpada kao što su hrana i kuhinjski otpad iz kućanstava te vrtni i zeleni otpad, moguće je preuzeti u prostoru Baranjske čistoće na adresi Ulica Republike 11, od ponedjeljka do petka između 7 i 15 sati.

Napominjemo, spremnike mogu preuzeti isključivo korisnici koji ne provode kućno kompostiranje i koji ne koriste zajedničke spremnike u višestambenim zgradama.

Baranjska čistoća će pravovremeno obavijestiti o početku prikupljanja otpada iz zaduženih spremnika.