Baranjska čistoća: Upozorenje o odlaganju otpada u reciklažnom dvorištu Darda

foto: Baranjska čistoća

Baranjska čistoća upozorava građane zbog pokušaja odlaganja otpada, odnosno, nepropisnog djelovanja te neovlaštenog odlaganja otpada od strane određenih osoba s područja općine Bilje u reciklažnom dvorištu Darda.

Baranjska čistoća podsjeća kako je besplatno odlaganje svih vrsta otpada na reciklažnom dvorištu u Dardi, propisano isključivo za korisnike Baranjske čistoće s područja općine Darda.

Uslugu predaje otpadne ambalaže i isplate povratne naknade omogućuje se za sve osobe na reciklažnim dvorištima u Dardi i Belom Manastiru, dok je besplatno odlaganje otpada na svim reciklažnim dvorištima kojima tvrtka upravlja omogućeno isključivo za korisnike s područja općine u kojoj se reciklažno dvorište nalazi.

Sukladno Uredbi o gospodarenju komunalnim otpadom Republike Hrvatske, Evidencija o preuzetom komunalnom otpadu mora sadržavati podatke o korisniku usluge kao što su, između ostalog, ime i prezime ili naziv pravne osobe ili fizičke osobe – obrtnika, OIB i adresa te obračunsko mjesto. Iz tog razloga, evidentičari na reciklažnim dvorištima imaju ovlaštenje za identifikaciju osobe koja predaje otpad u reciklažno dvorište uvidom u osobnu iskaznicu.

Ujedno, pravne osobe, odnosno poslovni subjekti, neovisno o mjestu registriranog djelovanja, svoj proizvodni otpad nemaju pravo odlagati na reciklažna dvorišta.