Baranjski vatrogasci prošle godine imali 209 intervencija

Prema podacima Javne profesionalne vatrogasne postrojbe Grada Belog Manastira prošle godine je bilo 209 intervencija na području Baranje, a najviše intervencija odradila je Javna profesionalna vatrogasna postrojba Beli Manastir čak njih 97, DVD Darda imala je 38 intervencija dok je DVD Kneževi Vinogradi odradio 19 intervencija.

Na području Baranje odrađeno je ukupno 157 požarnih intervencija, 48 tehničkih intervencija, 1 intervencija opasnim tvarima  i tri intervencije kategoriji ostalo. Ovi podaci ne uključuju intervencije na području Općine Bilja jer to područje operativno pripada Javno profesionalnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Osijeka.

Zanimljivo je da je broj požara bio znatno veći u početku 2019. godine nego kasnije u ljetnim mjesecima.