Beli Manastir: Raspored rada mobilnog reciklažnog dvorišta

Grad Beli Manastir i Baranjska čistoća započinju sa odvojenim prikupljanju i skladištenjem manjih količina posebnih vrsta otpada sa ciljem povećanja količina odvojeno sakupljenog otpada putem mobilnog reciklažnog dvorišta koje će raditi u središtima prigradskih naselja po sljedećem rasporedu:

  • Šumarina 27.03.2019.
  • Šećerana 28.03.2019.
  • Branjin Vrh 29.03.2019.

Mobilno reciklažno dvorište će u navedene dane raditi u vremenu 08-12h.