Digitalizacija poslovanja za poduzetnike- prijave za besplatan seminar traju još danas

foto: pixabay

Osječko-baranjska županija organizira ciklus besplatnih seminara za poduzetnike i sve one koji su uključeni u poslovni svijet. Seminar će se održati u srijedu, 24. svibnja 2023. godine u Maloj vijećnici Osječko-baranjske županije, Županijska 4, I. kat, Osijek, s početkom u 10 sati, a predviđeno trajanje je do 13 sati. Predavanje će održati Ana Nikšić Šarić, Dario Vuković, Helena Nikolašević i Ivona Šagodić iz Tere Tehnopolis d.o.o., Osijek.

Za sudjelovanja na ovom seminaru potrebno je popuniti i poslati obrazac prijave koji se nalazi na web stranicama Županije u okviru projekta “Poduzetnički obzor” najkasnije do 23. svibnja ove godine.

U okviru ove edukacije bit će predstavljene sljedeće teme:

Internacionalizacija poslovanja uz pomoć projekta Enterprise Europe Network (EEN)
Pronalazak poslovnih partnera te proširenje poslovanja na međunarodna tržišta omogućuje projekt Enterprise Europe Network (EEN), najveća potporna mreža na svijetu koja pruža sustavnu potporu poduzetnicima iz svih sektora u razvoju njihovog poslovanja. Tijekom predavanja polaznici će saznati kako EEN mreža, čije su savjetodavne usluge svima dostupne bez naknade, pomaže u poslovanju poduzetnika.

Korištenje digitalnih alata za razvoj poslovanja
Tema obuhvaća pregled dostupnih platformi koje malim i srednjim poduzetnicima te ostalim krajnjim korisnicima omogućuju povećani ekonomski rast i poboljšanje kvalitete života kroz istraživanje mogućnosti digitalizacije njihovog poslovanja. U okviru predavanja bit će predstavljena virtualna tržnica Biofood te projekt dRural u sklopu kojeg se razvija digitalno tržište usluga za ruralna područja, time potičući povezanost pružatelja usluga, lokalnih poduzeća, građana i krajnjih korisnika.

Korištenje umjetne inteligencije u poslovanju
Kroz ovu temu sudionici će biti upoznati s umjetnom inteligencijom (povijest, razvoj i osnovne definicije), predstavit će im se primjer primjene umjetne inteligencije (ChatGPT kao alat za obradu prirodnog jezika), te će biti obrađena i ostala područja: Kako AI funkcionira; Kako umjetna inteligencija “razumije” i “generira” jezik; Kako AI mijenja poslovanje; Umjetna inteligencija u e-trgovini; AI za automatizaciju marketinških aktivnosti; Izazovi u implementaciji AI u poslovanju; Budućnost AI u e-trgovini.