Dogovor EU-a o produljenju uredbe o roamingu za sljedećih 10 godina

foto: pixabay

Pregovarači država članica i Europskog parlamenta postigli su u četvrtak dogovor o novoj uredbi o roamingu, kojom se do 2032. produljuje sadašnji sustav korištenja mobilnih telefona u europskom inozemstvu bez dodatnih naknada.

 Sadašnja uredba vrijedi do 30. lipnja 2022. a novom uredbom produljuje se sustav bez naplate roaminga za sljedećih deset godina. Dogovor još formalno trebaju potvrditi Vijeće i Parlament.

 Uredba o tzv “roamingu kao kod kuće” primjenjuje se od 15. lipnja 2017, a njome se cijene u roamingu određuju na osnovu nacionalnih cijena.  To znači da svaki korisnik koji se nalazi u roamingu, u nekoj od zemalja EU-a i u zemljama Europskog gospodarskog prostora Islandu, Norveškoj i Lihtenštajnu, plaća usluge sukladno tarifi koju je ugovorio sa svojim operatorom za domaći promet.

 Nova uredba trebala bi osigurati korisnicima istu kvalitetu usluga koju imaju u matičnoj mreži i kada su na putu.  Oni koji koriste usluge 5G mreže u svojoj zemlji trebali bi imati pristup toj mreži gdjegod je dostupna. Prema novoj uredbi, mobilni operatori trebat će obavijestiti korisnike o kvaliteti usluga koju mogu očekivati u roamingu. U proteklih četiri i pol godine od kada je na snazi sadašnja uredba, mnogi su se korisnici žalili da nemaju istu kvalitetu usluge kada su u inozemstvu.

 Korisnici će po novoj uredbi dobivati SMS poruke o dodatnim troškovima kada se spajaju na tzv. “nezemaljske mreže”, koje su dostupne u zrakoplovima i na brodovima, a koje nisu pokrivene uredbom o roamingu. Kada se korisnici nađu u zrakoplovu ili na brodu, njihovi mobiteli mogu se automatski spojiti na “nezemaljsku mrežu” i izazvati dodatne troškove. Sada će operatori morati osigurati opciju kojom se izbjegava automatsko spajanje na takve mreže.