Hrvatske vode i Županija gradit će sustav navodnjavanja Puškaš

FOTO:OBŽ

Sporazum o sufinanciranju Programa izgradnje Sustava navodnjavanja Puškaš, ukupne vrijednosti 17 milijuna kuna, danas su u Osijeku potpisali župan Ivan Anušić i generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković. Izgradnja će trajati do 2021. godine, s time da Hrvatske vode osiguravaju 13,6 milijuna kuna, a 3,4 milijuna kuna Osječko-baranjska županija.

– Danas smo potpisali dodatno ulaganje za SN Puškaš koje je potrebno da bi se voda iz Dunava mogla ubacivati u Topoljski Dunavac u vrijeme kada vodostaji nisu dovoljno visoki da bi voda gravitacijski ušla na to područje. Tako ćemo osigurati život u tom ekološkom području te vodu potrebnu za navodnjavanje, no razmišljamo i razvojno, pa će se uz obuhvaćenih 916 hektara, sustav moći nadograditi za još 750 hektara te dobiti respektabilnih više od 1.600 hektara pod navodnjavanjem na tom dijelu Baranje. Nadam se da će naši poljoprivrednici iskoristiti šansu, te da će se u iduće 2-3 godine ovaj sustav uspostaviti u cijelosti – rekao je Đuroković. Dodao je kako je bez sustava navodnjavanja, a zbog aktualnih klimatskih promjena teško postići stabilnu poljoprivrednu proizvodnju posebice povrtlarskih kultura. Zato se preko Hrvatskih voda, resornih ministarstava i fondova čine veliki napori kako bi se razvila potrebna infrastruktura i stvorili preduvjeti da naši poljoprivrednici koriste ono što imamo – dobro tlo i obilje vode.

Naime, SN Puškaš obuhvaća 916 hektara na području Općine Draž, a potrebne količina vode za navodnjavanje osiguravaju se iz akumulacije Topoljski Dunavac. Budući da je uočeno da se crpljenjem vode narušava biološki minimum tog izvora, planirana je crpna stanica Šarkanj na Šarkanjskom Dunavcu kako bi se osiguralo potrebnu količinu vode za biološki minimum, kao i za optimalno stanje vode za navodnjavanje za vrijeme sušnih razdoblja. Budući korisnici ovoga sustava navodnjavanja koji imaju poljoprivredne površine u njegovom obuhvatu su tvrtka Belje d.d. Darda s površinom od 500 hektara i PZ Bajmak s površinom od 416 hektara.

Za potrebe Sustava navodnjavanja Puškaš predviđena je stoga izgradnja 11 novih ustava s odgovarajućim propustima na kanalskoj mreži melioracijskog sustava Puškaš. Voda se zahvaća iz akumulacije Topoljskog Dunavca te se postojećom CS Puškaš potiskuje u kanal Puškaš i dalje u kanalsku mrežu upušta se preko ustava i propusta. Ovim projektom predviđa se i uređenje kanalske mreže dijelom čišćenjem pokosa od obalnog raslinja te izmuljenje i produbljenje kanala na projektiranu niveletu. Također na krajevima dva kanala potrebno je izraditi zatvaranje kanala kako bi se osiguralo funkcioniranje sustava, odnosno kako se voda iz njih ne bi izlijevala u kanal Stara Borza.

– Osječko-baranjska županija projektira i gradi sustave navodnjavanja te se i na taj način pripremamo za intenzivniju i kvalitetniju poljoprivrednu proizvodnju uz, na žalost očigledne, promjene klime na koje moramo biti spremni i u ulozi potpore našim poljoprivrednicima. Moramo im stoga osigurati sustave za navodnjavanje, kvalitetno tržište i infrastrukturu, poput Regionalnog distribucijskog centra za voće i povrće za koji su sredstva osigurana i vjerujem da će iduće godine biti završen – istaknuo je župan Anušić.


Pročelnica Upravnog odjela za poljoprivredu Silva Wendling dodaje kako je Osječko-baranjska županija na objavljeni natječaj za izgradnju sustava navodnjavanja iz Programa ruralnog razvoja prijavila tri projekta ukupne vrijednosti 46 milijuna kuna. Sredstvima EU (85 %) i RH (15 %) stvorit će se tako uvjeti za izgradnju sustava navodnjavanja Mala šuma – Veliki vrt, Budimci-Krndija te Poljoprivredni institut Osijek. – Sada smo i pri ishođenju građevinske dozvole za proširenje SN Gat koji vodu osigurava iz postojeće crpne stanice Gat koja uzima vodu iz rijeke Drave. Vrijednost izgradnje je 24 milijuna kuna, a nadamo se da će stavljanjem sustava u funkciju uz velikog korisnika i mali proizvođači pokrenuti proizvodnju – rekla je Wendling te podsjetila da se izgradnjom sustava navodnjavanja postižu mnoge koristi, od veće vrijednosti zemljišta i sigurnije proizvodnje do većih prinosa i prihoda.

Direktor VGO Osijek Željko Kovačević pak ističe kako Hrvatske vode u suradnji s Osječko-baranjskom županijom upravo pripremaju devet projekata ukupne vrijednosti pola milijarde kuna, čime će ovo područje dobiti novih 5.000 hektara pod navodnjavanjem. To je itekako velik broj jer se u Hrvatskoj trenutno navodnjava samo 22.000 hektara ili manje od 2 posto poljoprivrednih površina.