Inspekcije provele 9 tisuća nadzora u tri godine i nije bilo niti jednog odstupanja od dopuštenih granica zračenja

Dolazak 5G mreža obilježit će izgradnja novih baznih stanica i stalno se kod nas pokreće pitanje koliko je ono opasno. kako 5G zahtijeva nekoliko puta više baznih stanica, manje snage i manje pokrivanja od onih za 4G treba vidjeti kako se do sada nadziralo pa smo pitanja uputili novoosnovanom Državnom inspektoratu iz kojeg ističu kako nije bilo uočenih nepravilnosti u niti jednom od provedenih nadzora.

Sanitarna inspekcija je u razdoblju od 2016. do 2018. godine, kroz primjenu zakonskih odredbi Zakona o zaštiti od ionizirajućeg zračenja („Narodne novine“, broj 91/10) i Pravilnika o zaštiti od elektromagnetskih polja („Narodne novine“, broj 146/14, 31/19) , dakle, kroz postupke izdavanja suglasnosti i odobrenja za postavljanje i uporabu izvora elektromagnetskog polja i kontrolu izvršenih mjerenja (prvih i periodičkih), provela nadzore nad investitorima i korisnicima izvora visokofrekvencijskog elektromagnetskog polja. Broj izvršenih mjerenja zračenja kontroliranih baznih stanica od 2016. do 2019. godine je cca 9000, dakle 3000 cca godišnje. Rezultati  proračuna i mjerenja, prilikom podnošenja zahtjeva za postavljanje i uporabu izvora visokofrekvencijskih elektromagnetskih polja, zadovoljavali su sve uvjete propisane predmetnim Pravilnikom.

Pritom napominju kako se inspekcijski nadzor nad provedbom odredbi Zakona o zaštiti od ionizirajućeg zračenja („Narodne novine“, broj 91/10) i Pravilnika o zaštiti od elektromagnetskih polja („Narodne novine“, broj 146/14, 31/19) obavlja sanitarna inspekcija Državnog inspektorata, a koja je u razdoblju koje navodite u svom upitu, dakle od 2016. do 2018. godine, odnosno do 1. travnja 2019. godine, bila ustrojena u sastavu ministarstva nadležnog za zdravstvo.

Uvjeti koje moraju ispunjavati pravne ili fizičke osobe za projektiranje, postavljanje i stavljanje u pogon ili uporabu izvora elektromagnetskih polja propisani su odredbama naprijed navedenog Pravilnika.

Također su provedeni i inspekcijski nadzori temeljem članka 27. stavak 2. Zakona o zaštiti od ionizirajućeg zračenja, u kojem slučaju su obavljena mjerenja elektromagnetskih polja baznih stanica u suradnji s ovlaštenom pravnom osobom, a rezultati mjerenja na svim lokacijama, pokazali su, da su izmjerene i proračunate vrijednosti elektromagnetskih polja, ispod graničnih razina referentnih veličina propisanih predmetnim Pravilnikom te nije bilo podnesenih optužnih prijedloga.