Integracija prodajnih mjesta koja prodaju pesticide s FIS-om

foto: pixabay

Dana 23. travnja 2022. godine na snagu je stupio novi Zakon o održivoj uporabi pesticida („Narodne novine“, br. 46/22.) (u daljnjem tekstu: Zakon). Kako bi njegova provedba bila u potpunosti omogućena, Fitosanitarni informacijski sustav (u daljnjem tekstu: FIS) je nadograđen, a od subjekata u prodaji sredstava za zaštitu bilja (SZB) zahtijevaju se intervencije na poslovnim programima (softverima) prodajnih mjesta u svrhu povezivanja s FIS-om.

Nadogradnjom FIS-a te prilagodbom softvera prodajnih mjesta biti će omogućena razmjena podataka o prodaji SZB (krajnjim korisnicima) između poljoprivrednih ljekarni i drugih prodajnih mjesta koja prodaju SZB i FIS-a putem web servisa. Ova razmjena podataka mora biti jednostavna, brza i sigurna.

Da bi se omogućila razmjena potrebno je osigurati osnovne funkcionalnosti:

  • preuzimanje kataloga SZB od strane prodajnih mjesta,
  • potvrda prava djelatnika u distribuciji za davanja savjeta i prodaju SZB,
  • mogućnost provjere prava kupovine za pojedinog kupca,
  • zaprimanje podataka o prodaji od strane FIS sustava.

Podaci o SZB moraju biti razvrstani u kategorije na oba mjesta (i u FIS-u i na prodajnom mjestu) te ti podaci moraju biti sinkronizirani. Sinkronizaciju podataka potrebno je obaviti prilikom povezivanja prodajnog mjesta sa FIS-om, na način da se povuku izmjene podataka od prethodnog dana.
Stavljanje ovog sustava u rad predviđeno je za 1. siječnja 2023. godine, nakon čega subjekti prodajne mreže više neće prijavljivati količine SZB prodane krajnjim korisnicima preko e-obrazaca.

Dokumente koji će omogućiti prilagođavanje FIS sustavu poslovnih/prodajnih programa tvrtki koje se bave prodajom SZB-a od strane njihovih izvođača nalaze se na poveznici https://poljoprivreda.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/novosti/dokumentacija%20za%20integratore.zip

Za subjekte koji su upisani u FIS u modulu „Prodajna mreža“ u novi FIS moći će se prijaviti djelatnik koji je prijavljen kao odgovorna osoba za pesticide u pojedinoj firmi, a koji ima uvjete propisane Zakonom za to radno mjesto, moguća je prijava bilo kojom vjerodajnicom. Uputa za rad u FIS-u nalazi se na istoj poveznici.

Vezano uz Evidencije prodanih količina SZB za posljednji kvartal 2022. godine, svi se distributeri upućuju  da sukladno članku 31. Pravilnika o uvjetima distribucije i prodaje pesticida (Narodne novine, br. 141/21), podatke o prodaji u posljednjem kvartalu 2022. godine dostave Ministarstvu putem e-
Obrasca najkasnije do 1. ožujka 2023. godine za prethodnu godinu, odnosno da ne šalju prijave na mjesečnoj razini o prodanim količinama za listopad, studeni i prosinac 2022. godine, kako je do sada bilo uobičajeno.

Ako Vi ili Vaši poslovni partneri budete imali poteškoće s prilagodbom FIS sustavu slobodno se obratite na mail adresu  [email protected], a službenici iz Odjela za održivu uporabu pesticida će dalje komunicirati s izvođačem radova nadogradnje FIS-a.

Polaznici izobrazbe

Kao i do sada, sukladno Zakonu svi profesionalni korisnici, distributeri i savjetnici moraju imati zadovoljavajuće znanje o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida. Znanja se stječu izobrazbom koju provode provoditelji izobrazbe, kako je propisano člankom 10. Zakona, ili na drugi način (izuzeća u priznavanju izobrazbe kako je propisano člankom 12. Zakona).
Sukladno članku 14. Zakona provoditelji izobrazbe obvezni su polaznicima izdati potvrdu o završenoj izobrazbi generiranu iz FIS-a (u daljnjem tekstu: potvrda) kojom potvrđuju znanje o područjima izobrazbe.

Zakonom se uvodi uporaba elektroničkih vjerodajnica odgovarajuće razine za pristup FIS-u te će se uspostavom tog sustava, a u skladu sa člankom 30. Zakona, uvidom u FIS provjeravati statusi korisnika.

Slijedom navedenog, obavještavamo Vas da je 1. siječnja 2023. godine planiran prelazak na uporabu vjerodajnica te da time više neće biti potrebe za posjedovanjem iskaznica.

Svi profesionalni korisnici, distributeri i savjetnici koji su upisani u FIS i imaju važeće potvrde mogu se preko portala https://ePoljoprivreda.mps.hr kojem se pristupa putem NIAS-a pristupiti FIS-u i sami isprintati potvrde s barkodom koje će im služiti kao dokaz da imaju pravo kupnje. Ako, iz nekog razloga, to ne mogu sami napraviti mogu se obratiti ovlaštenim provoditeljima izobrazbe kod kojih su pohađali izobrazbu, djelatnicima Uprave za stručnu podršku razvoju poljoprivrede po županijama ili Odjelu za održivu uporabu pesticida Ministarstva poljoprivrede.

Ovlašteni predavači za provođenje izobrazbe o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida

Sukladno članku 27. Zakona predavanja obavljaju predavači ispred provoditelja izobrazbe. Ovlašteni predavači upisani su u FIS. Svi provoditelji izobrazbe dužni su objaviti popis svojih predavača na svojim mrežnim stanicama te u novom FIS-u navesti koji predavači i od kada provode predavanja u sklopu izobrazbi koju taj provoditelj izobrazbe organizira. Ovlašteni predavač sukladno stavku 6. istoga članka može sklopiti ugovor s najviše pet provoditelja izobrazbe.

Stoga, nakon prelaska na novi FIS, molimo ovlaštene predavače da putem portala https://ePoljoprivreda.mps.hr kojem se pristupa putem NIAS-a uđu u FIS i ažuriraju svoje kontakt podatke kako bi mogli primati obavijesti o izobrazbama na koje će biti prijavljeni od strane provoditelja izobrazbe te obavijesti Ministarstva poljoprivrede koje se na njih odnose.

Predavači koji imaju uvjete propisane Zakonom da mogu raditi kao savjetnici će biti upisani u Modul „Polaznici izobrazbe“ u statusu „savjetnik“ od strane administratora sustava i također će moći sami isprintati potvrdu s barkodom.

U slučaju bilo kakvih problema obratite se na mail adresu [email protected].