Javni poziv Općine Kneževi Vinogradi za pomoć poljoprivrednicima

Općina Kneževi Vinogradi raspisala je Javni poziv za provođenje mjere 8 iz Programa „Potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Općine Kneževi Vinogradi za razdoblje od 2021.-2024. godine“ u 2023. godini iz sredstava Proračuna Općine i to:

MJERA 8. Jednokratna pomoć u pokrivanju šteta na poljoprivrednim gospodarstvima

Cilj mjere:
Pomoć u prevladavanju posljedica nastalih šteta na poljoprivrednim gospodarstvima prouzrokovanih štetnim događajima, s ciljem nastavka daljnje poljoprivredne proizvodnje bez štetnih posljedica na proizvodnju i poljoprivredno gospodarstvo.
Prihvatljivi korisnici:
Obrti i obiteljska poljoprivredna gospodarstva definirana sukladno Zakonu o poljoprivredi upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava koja imaju sjedište, odnosno prebivalište na području Općine Kneževi Vinogradi te obavljaju svoju djelatnost na području Općine Kneževi Vinogradi, odnosno registrirani su za obavljanje prerade vlastitih poljoprivrednih proizvoda do dana objave javnog poziva za potporu, čija je ekonomska veličina ne prelazi iznos od 120.000,00 EUR-a u trenutku podnošenja zahtjeva, pod uvjetom da štetni događaj nije osiguran, niti je za isto proglašena prirodna nepogoda, odnosno da se radi o pojedinačnom izoliranom slučaju.

Prihvatljivi troškovi – šteta:
-Šteta na poljoprivrednim objektima uzrokovanih požarom, gromom i slični događaj,
-Šteta na stoci uslijed uginuća
-Šteta na poljoprivrednoj opremi uzrokovanom požarom ili sl.

Iznos potpore:
Maksimalan iznos sredstava potpore po jednom korisniku iznosi 70 % ukupne dokumentirane štete, a čija se vrijednost utvrđuje iz raspoložive dokumentacije podnositelja, ukoliko isto nije moguće utvrditi na taj način, vrijednost štete utvrđuju predstavnici Općine na način i po metodologiji za izračun šteta od prirodnih nepogoda, a najviše do 2.000,00 EUR-a po podnositelju.
Natječaj je otvoren do 01. prosinca 2023.godine. Sve informacije o Javnom pozivu, uvjetima, potrebnoj dokumentaciji možete provjeriti na stranici Općine.