Javni poziv za stambeno zbrinjavanje u Belom Manastiru za struke i zanimanja za čiji rad postoji iskazana potreba

Grad Beli Manastir otvorio je Javni poziv za podnošenje prijava za stambeno zbrinjavanje određenih struka i zanimanja za čijim radom postoji posebno iskazana potreba na području Grada Belog Manastira.

Pravo na prijavu na ovaj Javni poziv ostvaruju fizičke osobe određenih struka i zanimanja za čijim radom postoji posebno iskazana potreba na području Grada Belog Manastira, a koji nemaju riješeno stambeno pitanje na području Grada Belog Manastira.

Stambeno zbrinjavanje može se ostvariti najmom stambene jedinice, odnosno obiteljske kuće ili stana u vlasništvu Grada Belog Manastira ili vlasništvu Republike Hrvatske, sukladno raspoloživom stambenom fondu. Prijavu na ovaj Javni poziv podnosi potencijalni korisnik kadrovske stambene jedinice ili njegov poslodavac. Prijava vrijedi samo za tekuću kalendarsku godinu.

Prijave za ovaj javni poziv zaprimaju se od dana objave javnog poziva, odnosno najranije od 1. veljače do najkasnije 1. ožujka 2024. godine na odgovarajućem obrascu zahtjeva s pripadajućom dokumentacijom.

Tekst javnog poziva i obrazac nalaze se na stranicama Grada.