Javni poziv za sufinanciranje polaganja vozačkog ispita

Općinski načelnik je 08. ožujka objavio javni poziv za dodjelu potpora iz Programa poticanja uređenja naselja i demografske obnove na području Općine Popovac za razdoblje od 2021. do 2024. godine, za provedbu slijedećih mjera u proračunskoj 2023. godini:

– mjera 9. sufinanciranje troškova polaganja vozačkog ispita B kategorije

Prihvatljivi korisnici za dodjelu potpore u Mjeri 9. sufinanciranje troškova polaganja vozačkog ispita B kategorije su učenici završnih razreda srednjih škola i osobe koje su završile srednju školu u razdoblju 2020-2022. godine s prebivalištem na području općine Popovac koje prvi puta polažu vozački ispit.

Općina će sufinancirati troškove polaganja vozačkog ispita B kategorije 50% od ukupne cijene polaganja vozačkog ispita.

Natječaj je otvoren do 31. prosinca 2023. godine odnosno do iskorištenja sredstava predviđenih Proračunom Općine Popovac za 2023. godinu.

Više informacija na: https://popovac.hr/javni-poziv-za-sufinanciranje…/