Opoziv proizvoda ABC Jelly straw

foto: Državni inspektorat Republike Hrvatske

Državni inspektorat Republike Hrvatske obavještava potrošače da se opoziva proizvod ABC, Jelly straw, 260g (štapići/slamčica od voćnog želea, 13x20g),  svih LOT brojeva i roka trajanja jer sadrže neodobrene aditive E407 i E410.  Predmetni aditivi mogu utjecati na konzistenciju želea gdje se zbog tvrdoće proizvoda ne može isključiti rizik po zdravlje potrošača posebno djece (postoji mogućnost gušenja).

Proizvod nije u skladu s Uredbom (EZ) br. 1333/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o prehrambenim aditivima i Uredbom (EZ) br. 178/2002 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju općih načela i uvjeta zakona o hrani, osnivanju Europske agencije za sigurnost hrane te utvrđivanju postupaka u područjima sigurnosti hrane.

Podaci o proizvodu:

Dobavljač: Asia Express Food B. V., Kampen, Nizozemska

Stavlja na tržište:
Asia d.o.o., Zagreb
Pekinška patka j.d.o.o., Samobor

Zemlja podrijetla: Nizozemska