Konstituirano je Vijeće mađarske nacionalne manjine Osječko-baranjske županije

U srijedu 05.06.2019. u velikoj vijećnici Osječko-baranjske županije konstituirano je Vijeće mađarske nacionalne manjine Osječko-baranjske županije.

 Konstituirajuća sjednica je rezultat izbora članova vijeća i predstavnika nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave na kojima se na županijskoj razini biralo 25 članova pojedinog manjinskog vijeća.

Za predsjednika vijeća je jednoglasno izabran Oliver Matijević iz Belog Manastira, dok je za zamjenika predsjednika također jednoglasno izabran Erik Munk iz Luga.   

U članku 31. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina su opisana prava vijeća nacionalnih manjina u jedinici samouprave:

  • predlagati tijelima jedinice samouprave mjere za unaprjeđivanje položaja nacionalne manjine u državi ili na nekom njenom području, uključujući davanje prijedloga općih akata kojima se uređuju pitanja od značaja za nacionalnu manjinu tijelima koja ih donose;
  • isticati kandidate za dužnosti u tijelima državne uprave i tijelima jedinica samouprave;
  • biti obaviješteni o svakom pitanju o kome će raspravljati radna tijela predstavničkog tijela jedinice samouprave, a tiče se položaja nacionalne manjine;
  • davati mišljenja i prijedloge na programe radijskih i televizijskih postaja na lokalnoj i regionalnoj razini namijenjene nacionalnim manjinama ili na programe koji se odnose na manjinska pitanja.

„U prvom redu bih zahvalio svim pripadnicima mađarske nacionalne manjine koji su na prošlomjesečnim izborima poduprli kandidate Demokratske zajednice Mađara Hrvatske. Naime, treba napomenuti da su svi izabrani  25 članova Vijeća mađarske nacionalne manjine Osječko-baranjske županije bili kandidati DZMH, te da je to dokaz ogromnog povjerenja koje nam je pružila mađarska zajednica u našoj županiji. Namjera nam je da u budućnosti u skladu sa ovlastima koja vijeće ima, inteziviramo rad i komunikaciju koja se odvija između mađarskih institucija i udruga sa tijelima samouprave kako bi suradnja bila što kvalitetnija i zadovoljila sve strane, i da po potrebi budemo poveznica sa tijelima vlasti u Mađarskoj.“ – izjavio je novoizabrani predsjednik Oliver Matijević

„Zahvaljujem novoizabranim članovima vijeća što su mi dali jednoglasnu podršku na funkciju koju namjeravam predano i odgovorno obavljati naredne četiri godine. Vrlo sam zadovoljan samim sastavom vijeća, i to zbog činjenice da su u njega izabrane osobe iz svih mjesta u županiji u kojima u značajnijem broju obitavaju pripadnici  mađarske manjine. Smatram kako će za naš rad to biti iznimno važno, jer ćemo na taj način imati točne informacije sa terena o potrebama ili eventualnim problemima s kojima se oni susreću.“   – izjavio je novoizabrani zamjenik predsjednika Erik Munk

Ostali izabrani vijećnici su: Robert Jankovics, Ana Kovačević i Ferenc Kovač iz Belog Manastira, dr. Tibor Santo i Danijel Magdika iz Osijeka, Janoš Andoči iz Kneževih Vinograda, Tünde Micheli i Sabolć Peter iz Vardarca, Atila Horvat iz Zmajevca, Monika Fačko i Žolt Faraho iz Kopačeva, Jožef Kozar i Daniel Hordoši iz Suze, Norbert Čisar iz Hrastina, Kristian Palinkaš iz Novog Bezdana, Viktoria Kelemen iz Luga, Sanela Proser Horvatin iz Kotline, Deže Kelemen iz Laslova, Kristijan Huđik iz Erduta, Tibor Virag i Šandor Šipoš iz Batine, Janoš Kištot iz Meca (Darda) i Gabor Varga iz Bilja.