Kreće tromjesečni pilot projekt preventivnih pregleda: Poznato u kojim županijama će se provoditi

FOTO: Vlada RH

Ministar zdravstva Vili Beroš rekao je da će preventivni pregledi spriječiti teške bolesti i da je to njihov cilj.

Riječ je o pilot projekt preventivnih zdravstvenih pregleda koji kreće u Osječko-baranjskoj, Sisačko-moslavačkoj, Međimurskoj, Primorsko-goranskoj i Splitsko-dalmatinskoj županiji i trajat će do srpnja.

Na području odabranih županija 25.325 građana nisu bili kod obiteljskog liječnika dvije godine, no pilot-projektom bit će ih obuhvaćeno tisuću.

Pregledima će biti obuhvaćene sve dobne skupine starije od 40 godina, no naglasak će biti na dobnu skupinu od 40 do 44 godine, jer je utvrđeno da ona najmanje odlazi liječniku, a u toj dobi počinje niz kroničnih nezaraznih bolesti, rekao je ministar.  

Građani će dobiti pozive od zavoda za javno zdravstvo putem pošte, maila ili telefonskog poziva, te će dobiti plaćeni slobodan dan za obavljanje pregleda. Odaziv je dobrovoljan i onaj tko se ne odazove neće biti penaliziran.

– Jačanjem prevencije unapređujemo dijagnostiku takvih bolesti, unapređujemo liječenje i u konačnici ishode. To je naš cilj. U zemlji gdje imamo doajena prevencije, prof. Andriju Štampara, dosta moramo poraditi na tome i na taj način se može unaprijediti sve zdravstvene ishode, rekao je Beroš.

Preventivne preglede obavljat će uglavnom obiteljski liječnici koji su već ionako preopterećeni.

– Postoji široka radna skupina koja je analizirala sve elemente, uključujući opterećenost liječnika obiteljske medicine. Stoga su ponuđena dva koncepta – u ordinacijama liječnika obiteljske medicine ili na punktu doma zdravlja ako je to ravnatelju doma zdravlja lakše i jednostavnije omogućiti. Pilot-projekt služi tome da procijenimo naše ideje i njihovo funkcioniranje na terenu pa da vidimo u kojem smjeru ići. Nakon rezultata pilot-projekta sagledat ćemo funkcioniranje istog i odlučit ćemo u kojem će smjeru krenuti Nacionalni projekt preventivnih zdravstvenih pregleda, rekao je ministar zdravstva.