LOKALNI IZBORI: Kandidati za načelnika, zamjenike i liste za Općinsko vijeće Općine Kneževi Vinogradi

Na lokalnim izborima, 16. svibnja, građani će birati župane, Županijske skupštine, gradonačelnike, gradska vijeća te načelnike i općinska vijeća. Donosimo liste izbora za Općinu Kneževi Vinogradi i liste stranaka i koalicija za Općinsko vijeće. Prema broju glasova s liste sastavljat će se vijeće prema mjestima. Svaka lista predlaže 13 osoba na listi, koliko će ukupno biti članova vijeća.

Zbirna lista pravovaljanih kandidatura za izbor općinskog načelnika Općine Kneževi Vinogradi:

 1. Kandidat: NIKOLA BALAŠ
  Kandidat grupe birača
 2. Kandidat: KRISTIAN HORVAT
  Kandidat grupe birača
 3. Kandidat: VEDRAN KRAMARIĆ
  Hrvatska demokratska zajednica – HDZ

Zbirna lista pravovaljanih kandidatura za izbor zamjenika općinskog načelnika Općine Kneževi Vinogradi iz reda pripadnika hrvatskoga naroda:

 1. Kandidatkinja: RUŽICA BATORI
  Hrvatska demokratska zajednica – HDZ
 2. Kandidat: IVO CRNJAC
  Kandidat grupe birača

Zbirna lista pravovaljanih kandidatura za izbor zamjenika općinskog načelnika Općine Kneževi Vinogradi iz reda pripadnika srpske nacionalne manjine:

 1. Kandidatkinja: MIRJANA DAMJANIĆ
  Kandidatkinja grupe birača
 2. Kandidat: ALEKSANDAR KOVAČ
  Kandidat grupe birača
 3. Kandidat: STOJAN PETROVIĆ
  Samostalna demokratska srpska stranka – SDSS

Zbirna lista pravovaljanih kandidacijskih lista za izbor članova općinskog vijeća Općine Kneževi Vinogradi:

KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA

Nositelj kandidacijske liste: NIKOLA BALAŠ

Kandidatkinje/kandidati:

1. Nikola Balaš; 2. Aleksandar Luković; 3. Gordana Musa-Balaš; 4. Biljana Ilić; 5. Ivan Bubalo; 6. Josipa Petrović; 7. Robert Arpaši; 8. Antonio Kuruc; 9. Viktorija Kovač; 10. Julija Bubalo; 11. Srđan Petrović; 12. Ines Kuruc; 13. Jasmina Jan.

DOMOVINSKI POKRET – DP

Nositelj kandidacijske liste: ANDREJ STOŠIĆ

Kandidatkinje/kandidati:

1. Andrej Stošić; 2. Jozsef Friedl; 3. Željko Lozančić-Bogarušić; 4. Ivica Stanić; 5. Dario Škvorc; 6. Anđela Pintar; 7. Veljko Barčan; 8. Nada Bajerle; 9. Jugoslav Pleš; 10. Anica Barčan; 11. Monika Ertner; 12. Mirela Mihajlović; 13. Marija Lozančić Bagarušić.

KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA

Nositelj kandidacijske liste: KRISTIAN HORVAT

Kandidatkinje/kandidati:

1. Kristian Horvat; 2. Božo Čerkez; 3. Sanela Proser Horvatin; 4. Hajnalka Bistrican; 5. Daniel Hordoši; 6. Mirjana Damjanić; 7. Melisa Fabijan; 8. Zvonimir Mezga; 9. Tomislav Viljevac; 10. Ilona Pinkert; 11. Balint Šoja; 12. Ferenc Varga; 13. Roža Horvat.

HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ

Nositelj kandidacijske liste: VEDRAN KRAMARIĆ

Kandidatkinje/kandidati:

1. Vedran Kramarić; 2. Ružica Batori; 3. Ivica Plantosar; 4. Janoš Pavlović; 5. Dragana Božić; 6. Agneza Mijatović; 7. Sanja Terek; 8. Ivica Marodi; 9. Ivan Gerštmajer Zelember; 10. Monika Damjanov; 11. Ivana Kopić Marić; 12. Lajoš Kišpal; 13. Boris Gal.

SAMOSTALNA DEMOKRATSKA SRPSKA STRANKA – SDSS

Nositelj kandidacijske liste: PREDRAG PETROVIĆ

Kandidatkinje/kandidati:

1. Predrag Petrović; 2. Miroslav Aćimović; 3. Vladimir Horvat; 4. Anica Lešić; 5. Slobodan Malinić; 6. Mirjana Blanuša; 7. Spomenka Banović; 8. Perica Ćulibrk; 9. Svetlana Šmrčković; 10. Biljana Despinić; 11. Dejan Šarošković; 12. Nada Grković; 13. Petar Šmrčković.

KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA

Nositelj kandidacijske liste: DENEŠ ŠOJA

Kandidatkinje/kandidati:

1. Deneš Šoja; 2. Korina Tomašić Deak; 3. Josip Šipoš; 4. Zdenko Čarapar; 5. Arnalda Lovaš; 6. Valerija Laco; 7. Ljubica Šuba; 8. Roland Šipöc; 9. Janika Krajcar; 10. Margit Fekete; 11. Mira Varga; 12. Melisa Balog; 13. Bojan Bukta.