LOKALNI IZBORI: Liste za Općinsko vijeće Općine Kneževi Vinogradi

Mještani Općine Kneževi Vinogradi u nedjelju, 30. svibnja, ponovno izlaze na biračka mjesta kako bi svoj glas dali jednoj od stranačkih lista za izbor članova općinskog vijeća. Zbog toga ponovno donosimo kandidirane liste stranaka i koalicija za Općinsko vijeće. Prema broju glasova s liste sastavljat će se vijeće prema mjestima. Svaka lista predlaže 13 osoba na listi, koliko će ukupno biti članova vijeća.

Zbirna lista pravovaljanih kandidacijskih lista za izbor članova općinskog vijeća Općine Kneževi Vinogradi:

KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA

Nositelj kandidacijske liste: NIKOLA BALAŠ

Kandidatkinje/kandidati:

1. Nikola Balaš; 2. Aleksandar Luković; 3. Gordana Musa-Balaš; 4. Biljana Ilić; 5. Ivan Bubalo; 6. Josipa Petrović; 7. Robert Arpaši; 8. Antonio Kuruc; 9. Viktorija Kovač; 10. Julija Bubalo; 11. Srđan Petrović; 12. Ines Kuruc; 13. Jasmina Jan.

DOMOVINSKI POKRET – DP

Nositelj kandidacijske liste: ANDREJ STOŠIĆ

Kandidatkinje/kandidati:

1. Andrej Stošić; 2. Jozsef Friedl; 3. Željko Lozančić-Bogarušić; 4. Ivica Stanić; 5. Dario Škvorc; 6. Anđela Pintar; 7. Veljko Barčan; 8. Nada Bajerle; 9. Jugoslav Pleš; 10. Anica Barčan; 11. Monika Ertner; 12. Mirela Mihajlović; 13. Marija Lozančić Bagarušić.

KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA

Nositelj kandidacijske liste: KRISTIAN HORVAT

Kandidatkinje/kandidati:

1. Kristian Horvat; 2. Božo Čerkez; 3. Sanela Proser Horvatin; 4. Hajnalka Bistrican; 5. Daniel Hordoši; 6. Mirjana Damjanić; 7. Melisa Fabijan; 8. Zvonimir Mezga; 9. Tomislav Viljevac; 10. Ilona Pinkert; 11. Balint Šoja; 12. Ferenc Varga; 13. Roža Horvat.

HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ

Nositelj kandidacijske liste: VEDRAN KRAMARIĆ

Kandidatkinje/kandidati:

1. Vedran Kramarić; 2. Ružica Batori; 3. Ivica Plantosar; 4. Janoš Pavlović; 5. Dragana Božić; 6. Agneza Mijatović; 7. Sanja Terek; 8. Ivica Marodi; 9. Ivan Gerštmajer Zelember; 10. Monika Damjanov; 11. Ivana Kopić Marić; 12. Lajoš Kišpal; 13. Boris Gal.

SAMOSTALNA DEMOKRATSKA SRPSKA STRANKA – SDSS

Nositelj kandidacijske liste: PREDRAG PETROVIĆ

Kandidatkinje/kandidati:

1. Predrag Petrović; 2. Miroslav Aćimović; 3. Vladimir Horvat; 4. Anica Lešić; 5. Slobodan Malinić; 6. Mirjana Blanuša; 7. Spomenka Banović; 8. Perica Ćulibrk; 9. Svetlana Šmrčković; 10. Biljana Despinić; 11. Dejan Šarošković; 12. Nada Grković; 13. Petar Šmrčković.

KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA

Nositelj kandidacijske liste: DENEŠ ŠOJA

Kandidatkinje/kandidati:

1. Deneš Šoja; 2. Korina Tomašić Deak; 3. Josip Šipoš; 4. Zdenko Čarapar; 5. Arnalda Lovaš; 6. Valerija Laco; 7. Ljubica Šuba; 8. Roland Šipöc; 9. Janika Krajcar; 10. Margit Fekete; 11. Mira Varga; 12. Melisa Balog; 13. Bojan Bukta.