Loša kvaliteta zraka zabilježena u Kopačkom ritu

Prema najnovijim mjerenjima zrak u Novom Zagrebu je u kategoriji “vrlo loš”.

Također prema informacijama sa stranice Hrvatske agencije za okoliš i prirodu kvaliteta zraka loša je ili vrlo loša u Višnjanu, Puljskom Kaštijunu, Slavonskom Brodu i Kopačkom ritu. Podatke sa mjernih stanica kvalitete zraka možete pratiti ovdje.

Tijekom zimskih mjeseci uobičajena je pojava smanjene kvalitete zraka zbog povišenja koncentracije lebdećih čestica u zraku. Uzroci su brojni, npr. veći broj kućnih i industrijskih ložišta, cestovni promet, vremenski uvjeti i sl, ističe Zavod u priopćenju.

Ipak, u cilju smanjenja rizika na zdravlje, u preventivnu svrhu Zavod objavljuje preporuke za osjetljive skupine građana, kako bi prilagodili svoje dnevne aktivnosti trenutnom stanju kvalitete zraka.- javlja HINA