Mađarski centar u Osijeku dobio novi minibus

Dravataj, tjedna emisija Mađara u Hrvatskoj, titlovana na hrvatski jezik