Općina Kneževi Vinogradi: podjela uskrsnica

Općina Kneževi Vinogradi obavještava sve svoje mještane koji ostvaruju pravo na isplatu jednokratne pomoći, odnosno uskrsnice, kako će isto biti podijeljeno u četvrtak, 14. svibnja.

Pomoć će se isplatiti u iznosu od 200 kuna, umirovljenicima čija mirovina ne prelazi 1.700,00 kuna mjesečno, kao i korisnicima socijalne pomoći čija mjesečna pomoć u obitelj ne prelazi iznos od 1.700,00 kuna. Visina mirovine, odnosno socijalne pomoći dokazuje se dokumentom odrezak o visini posljednje mirovine, odnosno socijalne pomoći, uz predočenje osobne iskaznice i OIB-a odnosno JMBG-a.

U slučaju zakašnjenja novac se može podići do 22. svibnja u prostorijama Općine, dok su slučaju spriječenosti nositelja, isplata će se izvršiti bilo kojem punoljetnom članu uže obitelji uz predočenje traženih dokumenata.

Podjela će biti organizirana prema selima i sljedećem rasporedu:

  1. KARANAC od 08:00 do 10:00 sati u prostorijama Doma kulture
  2. KOTLINA od 08:00 do 9:30 sati u prostorijama Doma kulture
  3. SUZA od 08:00 do 10:00 sati u prostorijama Doma kulture
  4. ZMAJEVAC od 08:00 do 10:00 sati u prostorijama Doma kulture
  5. KNEŽEVI VINOGRADI, MIROKVAC, KAMENAC, SOKOLOVAC, JASENOVAC od 10:00 do 15:00 u prostorijama Općine