Ministarstvo poljoprivrede nastoji osnažiti sektor stočarstva novim programima državne potpore

foto: Pixabay/Ilustracija

Ministarstvo poljoprivrede je jučer u e-Savjetovanje pustilo pet novih programa državne potpore u vrijednosti od 25 milijuna eura za sektor stočarstva.

Iz Ministarstva poljoprivrede ističu kako je to nastavak na program razvoja sektora mljekarstva u Republici Hrvatskoj za razdoblje do 2030. godine i akcijski plan za provedbu programa razvoja sektora mljekarstva u Republici Hrvatskoj za razdoblje do 2025. godine. Nadležno ministarstvo nastoji poduprijeti obnovu, odnosno povećanje proizvodnje mlijeka, poduprijeti jačanje ekstenzivnog stočarstva, pomoći malim mljekarama u sakupljanju mlijeka, poduprijeti napore i mjere županija u očuvanju i jačanju sektora mljekarstva kao i razvoj i jačanje kapaciteta uzgojnih udruženja u provedbi programa, pojašnjavaju iz Ministarstva.

Za provedbu programa potpore za obnovu narušenog proizvodnog potencijala u sektoru mliječnog govedarstva, ovčarstva i kozarstva osiguran je iznos od 10 milijuna eura, dok je cilj pružanje financijske pomoći primarnim proizvođačima u sektoru proizvodnje mlijeka kupovinom rasplodnih grla u cilju obnove narušenog proizvodnog potencijala.

Potporom će se obnoviti proizvodni potencijal sektora proizvodnje kravljeg mlijeka za 20 posto te ovčjeg i kozjeg mlijeka za 30 posto koliko je u razdoblju od 2018. godine narušen. Potpore će biti usmjerene na obiteljska poljoprivredna gospodarstva male i srednje veličine u rangu mikro, malih i srednjih poduzeća koja uzgajaju goveda, ovce i koze zbog proizvodnje mlijeka, navode.

Za provedbu programa potpore županijskim programima u sektoru mliječnog govedarstva u razdoblju od 2024. do 2026. godine osiguran je iznos od 250.000 eura po godini provedbe te sveukupno 750.000 eura za trogodišnje programsko razdoblje.

Cilj je pružanje financijske pomoći jedinicama područne samouprave u provođenju programa pomoći proizvođačima u sektoru mliječnog govedarstva. Potporom se nastoji očuvati likvidnost gospodarstava koja se bave proizvodnjom mlijeka, ali i pomoći u povećanju obujma proizvodnje i genetskog unaprjeđenja populacije mliječnih krava u Republici Hrvatskoj, objašnjavaju.

Dodaju i kako je za provedbu programa potpore malim mljekarama za nadoknadu troškova sabiranja mlijeka od 2024. do 2026. godine osigurano ukupno 4,6 milijuna eura, odnosno za svaku godinu provođenja programa po 1,5 milijuna eura. Dodjelom potpore zadržala bi se postojeća razina proizvodnje i prikupljanja mlijeka te bi se omogućio nastavak rada malih mljekara, a samim time i očuvala proizvodnja mlijeka na malim gospodarstvima u Republici Hrvatskoj.

Nadalje, programom potpore za sufinanciranje rada uzgojnih udruženja u području stočarstva u istom razdoblju omogućit će se kontinuirana i vjerodostojna provedba uzgojnih programa uz implementaciju modernih znanstveno potvrđenih selekcijskih metoda.

Sa stajališta dohodovnosti primarni značaj uzgojno-selekcijskog rada je uzgoj jedinki boljih proizvodnih svojstava. Nadalje, takav rad važan je u očuvanju specifičnih genotipova i značajan je alat planskog vođenja programa očuvanja izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja. Prilagodbom udruga uzgajivača stoke aktualnoj zakonskoj regulativi ona stječu status priznatih uzgojnih udruženja i ovlaštenih nositelja provedbe uzgojnih programa u Republici Hrvatskoj – zaključili su.