Mobilno reciklažno dvorište u općini Draž

Mobilno reciklažno dvorište Baranjske čistoće će se od ponedjeljka, 17. travnja, nalaziti na području općine Draž. Radno vrijeme je od 08:00 do 13:00 sati.

17.04. – Batina

18.04. – Podolje

19.04. – Draž

20.04. – Gajić

21.04. – Topolje

24.04. – Duboševica