Na području Kn. Vinograda pušteno 200 mladih fazana

Lovačko društvo Srndać iz Kneževim Vinograda danas je po području Mirkovca i Kotline pustili 200 mladih fazana iz matičnog jata.

Ovaj projekt sufinancirala je Osječko-baranjska županija.