Nacionalni dan darivanja i presađivanja organa i tkiva

Nacionalni dan darivanja i presađivanja organa i tkiva u Hrvatskoj se obilježava 26. svibnja, od 2007. godine. Hrvatska je vodeća zemlja svijeta u transplantacijskoj medicini prema stopi darivatelja i transplataciji organa s umrlih davatelja, s visokom stopom od 34 realizirana darivatelja na milijun stanovnika.

Transplantacijsko liječenje spašava živote i unapređuje kvalitetu života primatelja, stoga je od velike važnosti kvalitetan transplantacijski program kojeg Hrvatska uspješno provodi, a zasniva se na mreži posebno educiranih bolničkih koordinatora te nacionalnom transplantacijskom koordinatoru pri Ministarstvu zdravlja. Međutim, sve to ne bi bilo moguće bez visoke svijesti naših građana o važnosti darivanja organa kao čina iznimne solidarnosti i ljubavi prema drugima. Hrvatska je stoga među vodećim europskim zemljama prema stopi realiziranih darivatelja organa.

S obzirom na prisutan trend starenja stanovništva i povećanja učestalosti kroničnih bolesti, potreba za presađivanjem organa sve je veća, a važnost kontinuiranog razvoja transplantacijskog liječenja i podizanja svijesti o potrebi i plemenitosti darivanja organa za transplantaciju, čemu je posvećen i ovaj dan, sve istaknutija.