Nova prometna signalizacija u Popovcu

Postavljena je nova prometna signalizacija u Popovcu kako bi se povećala sigurnost u prometu. Na inicijativu Općinskog vijeća Popovca postavljena je trepćuća signalizacija na pješačkom prijelazu u centru naselja kojeg najviše koriste najmlađi na putu do škole.

,,Ukazali na problem koji se događa korištenjem nove ceste Popovac-Kamenac gdje su pojedinci s velikom brzinom ulazili u naselje i samim time su ugrožavali djecu koja prelaze pješači prijelaz”, objasnio je načelnik Zoran Kontak.

S inicijativom su se obratili Policijskoj postaji Beli Manastir i Upravi za ceste Osječko-baranjske županije koji su tu ideju podržali.

Također, na istu je inicijativu postavljeno ogledalo na lokalnoj cesti 44064 više u Banovom brdu iste ceste.

Vijeće je naime na tom dijelu uočilo problem nepreglednog priključivanja sa sporednih puteva. Kako bi se izbjegle tragične situacije te povećala pažnja vozača ostvarene su ove ideje.

,,Samo kroz zajedničku suradnju svih društvenih sudionika usmjerenu na poboljšanje uvjeta bitnih za sigurnost cestovnog prometa možemo povećati sigurnost svih sudionika u prometu i smanjiti stradavanje ljudi”, rekao je predsjednik Općinskog vijeća Zvonko Jagarinec uz zahvalu Policijskoj postaji Beli Manastir i Upravi za ceste OBŽ.