Projekt ”Karika koja nedostaje!” – jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva te podrška volonterima i Romima u vrijeme krize

Projekt „Karika koja nedostaje!“ sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda, a vrijednost projekta iznosi 408.232,10 kn (€54.181,71), od čega potpora Europske Unije iznosi 346.997,29 kn (€46.054,45), a potpora Državnog proračuna Republike Hrvatske iznosi 61.234,81 kn (€8.127,26).

Korisnik koji provodi projektne aktivnosti u projektu je Udruga romskog prijateljstva Luna, a u projektu također sudjeluje Sportsko učilište PESG kao partner.

Projektne aktivnosti provode se u razdoblju od 16. veljače 2022. godine do 16. travnja 2023. godine, odnosno projekt je pri samom završetku.

Svrha projekta je osnaživanje kapaciteta udruge Luna s namjerom da osigura dugoročnu financijsku održivost i profesionalizaciju udruge kako bi pružili učinkovitu podršku OCD-ima (organizacijama civilnog društva), volonterima i Romima u vrijeme krize.

U sklopu projekta „Karika koja nedostaje!“ razvijen je obrazovni program „Marketing posebnih područja“ i obrazovni program „Udruge u vrijeme krize“. Nastavno na navedeno, dana 6. i 7. srpnja 2022. godine održana je edukacija vezana uz obrazovni program „Marketing posebnih područja“, a dana 13. srpnja 2022. godine edukacija vezana uz obrazovni program „Udruge u vrijeme krize“. Osim navedenog, u razdoblju od 7. do 9. listopada 2022. godine održana je edukacija „Nove mogućnosti financiranja rada udruga“, a 13. i 14. studenog 2022. godine odražana je edukacija „Udruge u vrijeme online poslovanja“.

U razdoblju od studenog 2022. godine do siječnja 2023. godine, Udruga romskog prijateljstva Luna izrađivala je inovativni program „Razvijam se“ koji je namijenjen odraslim osobama romske nacionalne manjine te inovativni program „Spajalica“ koji je namijenjen djeci koja pripadaju romskoj nacionalnoj manjini. Nastavno na izrađene inovativne programe, u razdoblju od 20. do 24. ožujka 2023. godine održana je edukacija „Razvijam se“, a edukacija „Spajalica“ održana je u razdoblju od 1. do 5. veljače 2023. godine.

Provedbom svih edukacija u sklopu projekta osnaženi su kapaciteti volontera na području Osječko-baranjske županije, specifično volonteri iz grada Osijeka i Belog Manastira.

Projekt je u konačnici doprinio rješavanju ključnog problema nedovoljno osnaženog kapaciteta udruge Luna u području financijske održivosti i profesionalizacije rada udruge u kriznim situacijama za pružanje podrške za provedbu aktivnosti na području Belog Manastira i okolice, a potrebno je spomenuti kako je najčešći problem OCD-ova nedostatak financijskih sredstava i oslanjanje na izvore javnih sredstava što bitno utječe na njihovu dugoročnu održivost.

Aktivnosti u sklopu projekta su prije svega bile namijenjene članovima i zaposlenicima civilnog sektora te volonterima na području Osječko-baranjske županije, ali i za sve ostale zainteresirane osobe.

Uspješnom provedbom projektnih aktivnosti „Karika koja nedostaje“ ispunjen je glavni cilj projekta, odnosno broj (lokalnih) OCD-ova koji sudjeluju u aktivnostima izgradnje kapaciteta relevantih za svoje područje rada. Ovim putem Udruga romskog prijateljstva „LUNA“ poziva svu zainteresiranu javnost da redovito prati Facebook stranicu Udruge te sudjeluje u aktivnostima koje organizira Udruga. Također, ovim putem još jednom se zahvaljujemo svim osobama koje su sudjelovale na edukacijama u sklopu projekta „Karika koja nedostaje“!

*Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost Udruge romskog prijateljstva Luna