Nova ultrazvučna oprema za županijske domove zdravlja

Potpisivanjem ugovora između Osječko-baranjske županije i tvrtke Medexpert d.o.o. iz Zagreba danas, 20. rujna 2019. godine, učinjen je još jedan korak u provođenju Projekta „Dostupnija primarna zdravstvena zaštita na području cijele Osječko-baranjske županije“. Ukupna vrijednost Projekta je 23.899.295,09 kuna (od čega su 85 posto bespovratna sredstava Europske unije), a uz obvezno sufinanciranje u iznosu od 1.395.937,21 kuna Županija je za provedbu projekta osigurala i dodatnih 1.679.373,44 kuna. Današnji ugovor odnosi se na nabavu ultrazvučne opreme u vrijednosti 2.228.500,00 kuna, a namijenjena je za pet domova zdravlja u Osječko-baranjskoj županiji.

Najvrjednija ultrazvučna oprema nabavlja se za djelatnosti obiteljske medicine Doma zdravlja Našice, ultrazvučni aparat u vrijednosti 1.125.000,00 kuna. Dom zdravlja Đakovo dobit će ginekološki i pedijatrijski ultrazvučni aparat u vrijednosti 407.750,00 kuna, Dom zdravlja Donji Miholjac ginekološki ultrazvuk u vrijednosti od 220.250,00 kuna, Dom zdravlja Osijek ginekološki ultrazvuk u vrijednosti od 220.500,00 kuna, a Dom zdravlja Valpovo opremu namijenjenu djelatnosti ginekologije (ginekološki ultrazvuk, linearna sonda) u vrijednosti od 255.250,00 kuna.

Kako je rekla pročelnica Upravnog odjela za investicije, razvojne projekte i fondove Europske unije Osječko-baranjske županije Nataša Tramišak, do sada su potpisani ugovori o nabavi medicinsko-tehničke i dijagnostičko-terapijske opreme u vrijednosti gotovo 12 milijuna kuna, od čega je oprema u vrijednosti 5,5 milijuna kuna već isporučena domovima zdravlja. Kroz projekt će 104 liječnika šest županijskih domova zdravlja i njihovih ambulanti dobiti ukupno 72 vrste, odnosno 747 komada opreme, i to opreme za koju su sami kazali da im je najpotrebnija. Inače, u tijeku je postupak nabave i za sitnu opremu ukupne procijenjene vrijednosti 1,25 milijuna kuna.

– Uz opremanje, u svim domovima zdravlja obavljaju se i infrastrukturni radovi. Tako je završena prenamjena rodilišta Doma zdravlja Đakovo u ordinacije, a vrijednost radova je 3,2 milijuna kuna. Radovi su u tijeku u Domu zdravlja Osijek, pa završava postavljanje dizala u ambulantama Retfala, Jug 2 i Čepin, a za ostale ambulante osigurane su rampe radi pristupačnosti osobama s invaliditetom. Upravo započinjemo s postupkom javne nabave za dogradnju Doma zdravlja Našice, na čijem će se parkirališnom prostoru izgraditi zgrada sa 400 kvadrata površine i procijenjene vrijednosti oko 3,5 milijuna kuna – istaknula je pročelnica Nataša Tramišak.

Zamjenik župana Goran Ivanović ističe kako će u primarnu zdravstvenu zaštitu na području Osječko-baranjske županije biti uloženo gotovo 30 milijuna kuna. – Provedba Projekta „Dostupnija primarna zdravstvena zaštita na području cijele Osječko-baranjske županije“ počela je 1. prosinca 2017. godine i traje do 1. lipnja 2020. godine. Prije toga godinama nije ništa ulagano u primarnu zdravstvenu zaštitu, a ovim ulaganjima podići ćemo kvalitetu ukupne zdravstvene zaštite te dijelom rasteretiti rad Kliničkog bolničkog centra Osijek i Opće županijske bolnice u Našicama. Ovakva oprema već je davno trebala biti u ambulantama kako pacijenti ne bi morali zbog manjih pregleda ići u bolnice u Osijeku i Našicama te čekati na preglede nego će to moći obaviti kod svog liječnika – rekao je zamjenik župana Ivanović.