Obavijest mještanima Općine Draž

Općina Draž obavještava mještane o održavanju čistoće i čuvanju površina javne namjene.

Obavještavaju se svi mještani Općine Draž da su sukladno članku 30. stavak 6. Odluke o komunalnom redu („Službeni glasnik“ Općine Draž 06/19) obvezni redovito održavati zelene površine javne namjene ispred stambenih i poslovnih objekata, uključujući i oborinske kanale.

Narednih dana započet će pojačana kontrola navedenih površina. Oni koji ne budu održavali navedene površine, dobit će pisanu opomenu, a nakon toga, oni koji ne postupe po opomeni u navedenom roku, slijede novčane kazne, a izrečena mjera će se izvršiti i provesti putem treće osobe a na odgovornost i trošak vlasnika.

Nadzor nad provedbom komunalnog reda propisan Odlukom obavlja komunalno redarstvo, a po odredbi članka 60.stavka 2.postupaju i policijski službenici.