Obavijest za poljoprivrednike: Skupljanje ambalažnog otpada u Kneževim Vinogradima

Općina Kneževi Vinogradi u suradnji sa tvrtkom CIAK obavještava da je u tijeku akcija skupljanja ambalažnog otpada sredstava za zaštitu bilja.

Tvrtka CIAK je u suradnji s udrugom CROCPA izradila novi plan lokacija i termina preuzimanja otpada za 2023. godinu.

Termin za područje Općine Kneževi Vinogradi:

Ponedjeljak, 28.08.2023. Kneževi Vinogradi- Vaga (prema Kotlini) od 09:00 do 11:00 sati.

Napomena:

Sakuplja se isključivo prazna ambalaža ovih tvrtki proizvođača/uvoznika koji financiraju projekt i omogućavaju poljoprivrednicima besplatan povrat njihove ambalaže: AgroChem-Maks, Agroavant, Agronom, Agroteks, Albaugh TKI (Pinus Agro), BASF Croatia, Bayer Crop Sience (Monsato), Belchim Crop Protection HR (Orchem), Chromos Agro, Danon,  Corteva Agriscience (Dow AgroSciences), Euroazijski pesticidi, Nufarm,  Florel, Novag Agrochemicals (Genera), Stockton, Syngenta Agro.

Također se mole poljoprivrednici koji imaju velike količine, više od cca. 100 kg ambalaže ili 1 big bag (cca. 1m3)  da ne donose ambalažu na lokacije iz mreže nego da se direktno jave tvrtki C.I.A.K. d.o.o. (tel.: 0800 0003, 01/3463-521, e-mail: ekologija@ciak.hr) koja će organizirati preuzimanje ambalaže na njihovoj lokaciji.

Tekst obavijesti – HR
Tekst obavijesti – HU