Obilježen jedinstveni europski broj za hitne službe 112

Dan jedinstvenog europskog broja 112 obilježen je jučer u Područnom uredu Centra 112 u Osijeku, a prigodnom sastanku nazočio je zamjenik župana Goran Ivanović, ujedno načelnik Stožera Civilne zaštite Osječko-baranjske županije.

Voditelj osječkog Centra 112 Zvonko Grgec istaknuo je kako je 2018. godine ovaj Centar ukupno zaprimio 120.618 telefonskih poziva, odnosno prosječno 331 poziv svakog dana. Od tog broja prema policiji je preusmjereno 13.528 poziva, prema vatrogascima 1.547, a prema hitnoj medicinskoj pomoći 17.069 poziva. Iako Državna uprava za zaštitu i spašavanje od početka ove godine djeluje u sustavu Ministarstva unutarnjih poslova, način rada Centra 112 praktično je isti. Naravno, nastoji se provesti daljnja unaprjeđenja u radu, što se bilježi osobito u modernizaciji opreme, a sve u cilju snažnijeg rada u službi građana.

– Dobro je što se i na ovaj način podsjećamo koliko je Služba 112 bitna. Pozivom na broj 112 svaki građanin može dojaviti bilo kakvu devijaciju, kao požar, poplavu ili bilo koji drugi događaj, te biti siguran da je poziv primljen i raspoređen ostalim žurnim službama. Ovaj sustav sada treba iskoristiti za daljnju dogradnju – rekao je zamjenik župana Ivanović te pojasnio:

– Žurne službe poput hitne medicinske pomoći, vatrogasaca, policije, HGSS-a i Crvenog križa čine Stožer Civilne zaštite, a Osječko-baranjska županija želi napraviti Operativni centar za njihovu obuku te zapovjedni centar. Smatramo da su dobra priprema i obuka žurnih službi na jednom mjestu izuzetno važni za kvalitetno reagiranje u slučaju potrebe. Župan Ivan Anušić dao je suglasnost za traženje optimalne lokacije za takav centar, pa se razmatra nekoliko mogućih lokacija. Kada riješimo imovinsko-pravne odnose za lokaciju, kroz fondove EU osigurat će se sredstva za izgradnju Centra – rekao je.