Objavljen javni poziv za poticanje uređenja naselja i demografske obnove na području Općine Popovac

Općina Popovac objavila je javni poziv za dodjelu potpora iz Programa poticanja uređenja naselja i demografske obnove na području Općine Popovac za 2024. godinu.

Mjera 1. obuhvaća izgradnje novih stambenih objekata i kupovina stambenih objekata na području Općine Popovac.

Prihvatljivi korisnici mjera iz točke I. javnog poziva su fizičke osobe – državljani Republike Hrvatske koje imaju namjeru stalnog nastanjenja na području Općine Popovac.

Osobe koje radi rješavanja svojeg stambenog pitanja grade novi stambeni objekt u svom vlasništvu, temeljem građevinske dozvole, i osobe koje radi rješavanja svojeg stambenog pitanja kupuju prvi stambeni objekt, pod uvjetom da podnositelj zahtjeva i njegov bračni (ukoliko su u braku) ili izvanbračni drug nema u vlasništvu ili suvlasništvu stan ili kuću te ukoliko za isto nisu ostvarile pravo na sufinanciranje po drugom izvoru.

Nisu prihvatljivi korisnici koji kupuju stambeni objekt od bračnog ili izvanbračnog druga, roditelja ili potomka do trećeg nasljednoga reda.

Prihvatljivi troškovi:
Prihvatljivi troškovi ostvareni od 01. lipnja 2023. godine koji se sufinanciraju u Mjeri 1. izgradnja novih stambenih objekata i kupovina stambenih objekata na području Općine Popovac su:

  • trošak izgradnje objekta
  • geodetski troškovi
  • troškovi projektiranja
  • troškovi uporabne dozvole
  • trošak kupnje objekta

Iznos sufinanciranja:
Općina će sufinancirati gradnju novih stambenih objekata i kupovinu stambenih objekata u iznosu do 3.318,07 eura po objektu.

Kao jamstvo za uredno ispunjene rokova useljenja u stambeni objekt, jamstvo da izgrađeni ili kupljeni stambeni objekt neće prodati u roku od najmanje 10 godina korisnik potpore je prije zaključivanja ugovora o dodjeli potpore, u obvezi Općini Popovac dostaviti solemniziranu bjanko zadužnicu minimalno na iznos odobrene potpore, zabrana otuđenja na rok od 10 godina od dana potpisivanja Ugovora o potpori će se upisati u teretovnicu nekretnine koja je predmet potpore.

Više informacija:

Obrazac OB-1
Javni-poziv