Objavljeno kad će se isplatiti pomoć umirovljenicima koji primaju mirovinu iz inozemstva

foto: Pixabay/Ilustracija

U petak 22. prosinca 2023. počinje isplata jednokratnog novčanog primanja (JNP) radi ublažavanja posljedica rasta troškova života korisnicima mirovine s tzv. inozemnim elementom., objavio je danas Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje (HZMO).

U skladu s Odlukom o isplati jednokratnog novčanog primanja korisnicima mirovine radi ublažavanja posljedica rasta troškova života Vlade RH od 14. rujna 2023., u ovoj isplati JNP bit će isplaćeno korisnicima kojima se uz mirovinu ostvarenu u Republici Hrvatskoj isplaćuje i mirovina iz inozemstva (mirovina iz država s kojima Republika Hrvatska ima sklopljen međunarodni ugovor o socijalnom osiguranju ili koje primjenjuju uredbe Europske unije o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti) ili imaju navršenih razdoblja osiguranja u inozemstvu, a nisu ostvarili pravo na mirovinu u inozemstvu.

Navedeni korisnici bili su obvezni do 30. studenoga 2023. HZMO-u dostaviti dokaz o neto iznosu mirovine za rujan 2023. koju je isplatio inozemni nositelj osiguranja ili izjavu da ne primaju inozemnu mirovinu.
JNP dobit će u ovoj isplati dobiti 62 525 korisnika mirovine s tzv. inozemnim elementom, a za ovu isplatu osigurano je 6.432.040,00 eura iz Državnog proračuna.

  • Za 11 279 korisnika mirovine koji primaju mirovinu u iznosu do 300 eura isplatit će se 160 eura jednokratno, i za to je osigurano 1.804.640,00 eura,
  • za 19 225 korisnika mirovine koji primaju mirovinu u iznosu od 300,01 do 435 eura isplatit će se 120 eura jednokratno, i za to je osigurano 2.307.000,00 eura,
  • za 19 957 korisnika mirovine koji primaju mirovinu u iznosu od 435,01 do 570 eura isplatit će se 80 eura jednokratno, i za to je osigurano 1.596.560,00 eura, a
  • za 12 064 korisnika s mirovinom od 570,01 do 700 eura jednokratno će se isplatiti 60 eura, i za to je osigurano 723.840,00 eura.

 Jednokratno novčano primanje korisnicima mirovina do sada je isplaćeno u ukupnom iznosu od 374.041.201,98 eura.