Obnova Crkve sv. Donata u Karancu

foto: Kneževi Vinogradi info

Rimokatolička crkva Svetog Donata u Karancu filijala je župne crkve u Kneževim Vinogradima. U suradnji župnika Đule Andrašija i Općine Kneževi Vinogradi tijekom 2021. i 2022. godine izvršeni su radovi na obnovi crkve odnosno na njezinom unutrašnjem i vanjskom dijelu.

Objekt crkve se prije obnove nalazio u lošem stanju, što je najviše bilo uzrokovano kapilarnom vlagom, a zbog koje je dolazilo do otpadanja materijala (žbuke i betona) te pojave plijesni na površini podova, zidova pa čak i namještaju i opremi.

Radovi su obuhvaćali sanaciju vlažnih zidova (obijanje stare žbuke i postavljanje nove, bojanje zidova). Kako bi se spriječila daljnja pojava vlage, u crkvu je postavljen i uređaj za smanjivanje površinske napetosti molekula vode.

Radove na obnovi crkve izvodila je tvrtka Visio d.o.o., a Općina Kneževi Vinogradi ih je financirala u iznosu od 260.000 kuna.