Od danas i poludnevne ulaznice na bazenima u Suljošu

Od danas pa do kraja kolovoza svaki dan od 14 sati možete kupiti poludnevne ulaznice za bazene u Kneževim Vinogradima.

Poludnevne ulaznice vrijede do kraja radnog vremena.

Napominjemo da obiteljskih poludnevnih paketa nema. Obiteljski paketi mogu se kupiti samo po punoj cijeni.