Održana 18. sjednica Osječko- baranjske skupštine

foto:obž

Na prijedlog župana Ivana Anušića vijećnici Županijske skupštine Osječko-baranjske županije na danas održanoj sjednici podržali su Zaključak o pokretanju projekta „Stambeni krediti u funkciji poticanja gospodarstva“. Projekt je namijenjen hrvatskim državljanima s prebivalištem i radnim odnosom na području Županije, a za kupnju stana ili kuće, i to bez obzira na njihovu životnu dob. Pri tomu Županija će subvencionirati kamatnu stopu od jednog postotnog poena na odobreni kredit poslovnih banaka s kojima zaključi ugovor o suradnji. Predviđeno je osiguranje sredstava za prvih 10 godina otplate kredita, uz minimalan rok otplate od 15 godina, a odobravanje kredita bit će do iskorištenja ukupnog kreditnog potencijala u iznosu od 50 milijuna kuna. Najviši iznos kredita koji će Županija subvencionirati je 500.000,00 kuna, no stambeni kredit može biti i veći, a razliku će financirati korisnik kredita.

Vijećnik Goran Soldo predložio je da se projekt proširi i na subvencioniranje kredita za adaptaciju i izgradnju kuća.

– Ovo je samo jedna u nizu demografskih mjera Osječko-baranjske županije, a temeljem prijedloga vijećnika razmotrit ćemo i mogućnost proširenja projekta. Ujedno pozivam sve jedinice lokalne samouprave da su uključe u ovaj jedinstveni projekt u Hrvatskoj, za koji već postoji puno upita i veliki interes, pa se nadamo i konkretnim učincima – rekao je župan Ivan Anušić.

Naglasio je kako je riječ o konkretnoj mjeri unutar sustavnog pristupa demografskoj politici kakav provodi Osječko-baranjska županija. Smatra da jednokratne potpore od nekoliko tisuća kuna nisu razlog da bi netko imao dijete te se demografskom politikom Županije želi obuhvatiti niz mjera i potpora obiteljima, od sigurnih radnih mjesta koja su realno plaćena preko vraćanja povjerenja u institucije, stvaranja pozitivnog okruženja, ostvarenja prava koja svakomu pripadaju po zakonu, potpore za cjeloživotno učenje i druge mjere u cilju izgradnje boljeg društva i uvjeta života. U tom kontekstu je bio i odgovor župana na inicijativu dr. sc. Lidije Dujmović za potpore obiteljima s troje i više djece.   

Pitanja vijećnika

Vijećnici su na početku sjednice uobičajeno postavili niz pitanja županu Anušiću. Tako je na pitanje/inicijativu dr. sc. Nedeljka Bosanca župan odgovorio da Županija kao osnivač aktivno sudjeluje u pripremi projekta rekonstrukcije zgrade HNK-a u Osijeku. Projekt je vrijedan oko 80 milijuna kuna, što će se osiguravati i kroz Projekt Vlade RH za Slavoniju, Baranju i Srijem, a razmotrit će se i mogućnost dodatnog sufinanciranja od strane osnivača. O dosadašnjem radu HNK-a, osobito financijskom poslovanju, moći će konkretnije govoriti nakon završetka revizije.

Vijećnik Željko Macanić bio je zadovoljan odgovorom župana da je za izgradnju Srednje škole Donji Miholjac sada na potezu Ministarstvo znanosti i obrazovanja, koje treba pokrenuti postupak javne nabave, potom slijedi izbor izvođača radova i početak gradnje, koja bi trebala završiti u aktualnom mandatu župana. Macanić pak ponovno upozorava na opasnosti koje postoje u prometu na cesti D34, osobito na dionicama od Donjeg Miholjca do Osijeka, a o tomu te ostalim projektima izgradnje cesta na području Županije zatražit će se konkretno očitovanje Hrvatskih cesta. Isti postupak slijedi i za pitanje Srđana Igalija o cesti D2 na području Općine Bizovac.

Vijećnik dr. sc. Nedeljko Bosanac postavio je i pitanje o problematici statističkih regija u Hrvatskoj, Ivica Mandić o statusu Strukovne škole u Đakovu, Andrej Jurić o ispitivanjima Agencije za ugljikohidrate te o stanju u Agrokoru i odrazu na raspolaganje zemljištem u Baranji, Stjepan Krznarić o pojavi lisica i čagljeva u Belišću, Irena Bagarić o energetskoj obnovi škola, Dragan Anočić o obnovi županijskih zgrada u Osijeku te Vanja Prošić o demografskim mjerama Županije.