Odvoz biootpada u općini Darda od 31. svibnja

Baranjska čistoća je obavještava korisnike s područja općine Darda, koji posjeduju smeđe posude za prikupljanje razvrstanog biorazgradivog otpada, da će od petka, 31. svibnja, započeti s odvozom biootpada. Odvoz će se provoditi jednom mjesečno, svakog posljednjeg petka u mjesecu.

Posude za biootpad će se prazniti uz stalno praćenje aktivnosti korisnika i kontrolu sadržaja predane posude. U slučaju da kapacitet smeđe posude nije dovoljan, korisnici mogu dodatne količine biootpada predati putem drugih posuda koje posjeduju, poput onih za miješani komunalni otpad ili reciklabilne vrste otpada, pod uvjetom da su te posude ispražnjene od ostalog sadržaja.

Baranjska čistoća napominje da smeđe posude mogu posjedovati isključivo korisnici koji ne provode kućno kompostiranje i koji ne koriste zajedničke spremnike u višestambenim zgradama. Korisnicima koji provode kućno kompostiranje, a koji su to potvrdili putem Izjava o korištenju javne usluge prikupljanja nerazvrstanog otpada te im je na mjesečnom računu za uslugu gospodarenja otpadom odobren popust od 0,67 eura, Baranjska čistoća će tijekom lipnja dostaviti nove Izjave na kućnu adresu. Ove izjave omogućit će korisnicima da izmijene trenutne podatke u slučaju da žele početi koristiti smeđe posude.

Ovim obavještenjem Baranjska čistoća nastoji poboljšati sustav prikupljanja biootpada i osigurati učinkovitije gospodarenje otpadom u općini Darda.