Općina Kneževi Vinogradi: Javni pozivi za zapošljavanje u Javnim radovima

foto: Općina Kneževi Vinogradi

Općina Kneževi Vinogradi objavila je Javne pozive za zapošljavanje u Javnim radovima na području Općine.

Po Programu „RADOM ZA ZAJEDNICU I SEBE“

NAZIV RADNOG MJESTA: pomoćni radnik /radnica
PLANIRANI BROJ RADNIKA: 2 osobe
RADNO VRIJEME: puno radno vrijeme
VRSTA ZAPOSLENJA: na određeno – 6 mjeseci
MJESTO RADA: Općina Kneževi Vinogradi

OPIS RADNOG MJESTA: uređenje javnih površina, nasada, cvijeća, zelenila, uređenje onečišćenih javnih površina i drugi komunalni poslovi
ISKLJUČIVI UVJET ZA VALJANU PRIJAVU NA OGLAS (prema uvjetima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje): Osobe u nepovoljnom položaju na tržištu rada , bez obzira na duljinu prijave u Evidenciji: – roditelji sa 4 i više malodobne djece, roditelji djece s teškoćama u razvoju, roditelji djece oboljele od malignih bolesti, roditelji udovci i roditelji djeteta bez upisanog drugog roditelja, osobe s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilant i stranac pod supsidijarnom, odnosno privremenom zaštitom kao i članovi njegove obitelji, liječeni ovisnici o drogama, povratnici s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci od dana podnošenja zahtjeva, osobe uključene u probaciju, beskućnici/e, hrvatski povratnici/useljenici iz hrvatskog iseljeništva, hrvatski branitelji, djeca poginulih i nestalih hrvatskih branitelja.

Po Programu „ROMI ZA LOKALNU ZAJEDNICU“

NAZIV RADNOG MJESTA: pomoćni radnik /radnica
PLANIRANI BROJ RADNIKA: 2 osobe
RADNO VRIJEME: puno radno vrijeme
VRSTA ZAPOSLENJA: na određeno – 6 mjeseci
MJESTO RADA: Općina Kneževi Vinogradi
OPIS RADNOG MJESTA: uređenje javnih površina, nasada, cvijeća, zelenila, uređenje onečišćenih javnih površina i drugi komunalni poslovi
ISKLJUČIVI UVJET ZA VALJANU PRIJAVU NA OGLAS (prema uvjetima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje): Osobe u nepovoljnom položaju na tržištu rada , bez obzira na duljinu prijave u Evidenciji: – pripadnici romske nacionalne manjine

U slučaju većeg broja prijava od broja koji se upošljava, Općina Kneževi Vinogradi zadržava pravo uvođenja dodatnih kriterija za odabir, kao što su npr. broj članova obitelji, dužina prijave kod nadležne službe HZZ-a, broj članova obitelji malodobne djece i sl.

Prijave se podnose na adresu Općine Kneževi Vinogradi, Hrvatske Republike 3. Kneževi Vinogradi ili osobno u roku od 8 dana od dana objave na stranici HZZ (od 28.05.2024. do 05.06.2024.)

Prijave se dostavljaju na sljedećem obrascu – PRIJAVA ZA JAVNI RAD 2024.

Obrazac se može preuzeti i u Općini. Više informacija na stranicama Općine.