Općina Kneževi Vinogradi raspisala je natječaj za stipendiranje učenika i studenata

Općina Kneževi Vinogradi raspisala je natječaj za stipendiranje učenika i studenata u školskoj/akademskoj godini 2019./2020. u kojoj će se odobriti po dvije učeničke i studentske stipendije za nastavak njihova školovanja u srednjim školama i na visokim učilištima.

Ovim natječajem dodjeljuju se učeničke i studentske stipendije u akademskoj, odnosno školskoj 2019/2020.godini u kategoriji:

1. UČENIČKE STIPENDIJE:
1.1. 5 stipendija za uspjeh u školi za srednjoškolske učenike u mjesečnom iznosu od 200,00 kn po učeniku;
1.2. 5 stipendija prema socijalnom statusu za srednjoškolske učenike u mjesečnom iznosu od 200,00 kn po učeniku;
1.3. 5 stipendija za deficitarna zanimanja ( 2 stipendije za zanimanje: mesar i 3 stipendije za zanimanje: veterinarski tehničar u suradnji s Beljem d.d.) za srednjoškolske učenike u mjesečnom iznosu od 200,00 kn po učeniku od strane Općine, te dodatnom stipendijom u iznosu od 400,00 kn od strane Belja d.d. prema posebnom ugovoru.

2. STUDENTSKE STIPENDIJE – ZA SVE STUDENTE
2.1. Neograničen broj sukladno uvjetima natječaja u mjesečnom iznosu od 500,00 kn po studentu.

Učenik može podnijeti prijavu i po socijalnom statutu i po uspjehu, odnosno za deficitarna zanimanja u odvojenim prijavama. Ako ostvaruje pravo i po socijalnom statusu i po uspjehu, ostvarit će samo po socijalnom statusu, dok će na listu prema uspjehu ući slijedeći učenik ili student, ako ispunjava, ako je podnio za sve tri kategorije, a pripada deficitarnom zanimanju iz točke 1.3. ostvarit će samo za deficitarna zanimanja.

Odobrene stipendije dodjeljuju se učenicima/studentima do završetka školovanja za koje su im dodijeljene.

Prijava za dodjelu stipendija s potrebnom dokumentacijom podnose se u roku 15 dana od dana objave natječaja u javnom glasilu, oglasnim pločama i na web stranici Općine.

Natječaj