Općina Petlovac raspisala natječaj za dodjelu stipendija za akademsku 2019./2020. godinu

Općina Petlovac će dodijelit stipendije za akademsku 2019./2020. godinu svim redovnim studentima od II. (druge) i viših godina studija u iznosu od 500,00 kn mjesečno.

Detalji o natječaju i potrebnoj dokumentaciji možete pronaći na službenoj stranici Općine Petlovac.