Općina Popovac: Javni poziv za iskaz interesa za sudjelovanje u projektu “Zaželi”

Općina Popovac objavila je javni poziv za projekt „Zaželi – prevencija institucionalizacije u Općini Popovac“.

Prihvatljivi korisnici po ovom javnom pozivu koji mogu sudjelovati u projektu Zaželi za Popovac su:

A) OSOBE STARIJE OD 65 GODINA

 • koje žive u samačkom ili dvočlanom kućanstvu ili višečlanom kućanstvu u kojem su svi članovi kućanstva pripadnici ciljnih skupina i čiji mjesečni prihodi ne prelaze navedene iznose:
 • Samačko kućanstvo (120 % od prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža u mjesecu koji prethodi uključivanju u projektnu aktivnost ili mjesecu prije ukoliko HZMO još nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekta – navedena Izvješća dostupna su na poveznici https://www.mirovinsko.hr/hr/2024-3313/3313)
 • Dvočlano kućanstvo (200% od prosječne starosne mirovine 40 i više godina mirovinskog staža u mjesecu koji prethodi uključivanju u projektnu aktivnost ili mjesecu prije ukoliko HZMO još nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekta – navedena Izvješća dostupna su na poveznici https://www.mirovinsko.hr/hr/2024-3313/3313)
 • Višečlano kućanstvo (300% od prosječne starosne mirovine 40 i više godina mirovinskog staža u mjesecu koji prethodi uključivanju u projektnu aktivnost ili mjesecu prije ukoliko HZMO još nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekta – navedena Izvješća dostupna su na poveznici https://www.mirovinsko.hr/hr/2024-3313/3313)
 • koje istovremeno ne koriste sljedeće usluge: usluga pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent

B) ODRASLE OSOBE SA INVALIDITETOM (18 I VIŠE GODINA)

 1. koje žive u samačkom ili dvočlanom kućanstvu ili višečlanom kućanstvu u kojem su svi članovi kućanstva pripadnici ciljnih skupina
 2. koje imaju utvrđen treći ili četvrti stupanj težine invaliditeta (oštećenja funkcionalnih sposobnosti prema propisima o vještačenju i metodologijama vještačenja)
 3. koje istovremeno ne koristi sljedeće usluge: usluga pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent
 4. čiji roditelj ili drugi član obitelji nema priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja za potrebu skrbi o njoj

  Iskaz interesa mogu podnijeti svi pripadnici ciljane skupine koji zadovoljavaju navedene uvjete, a s početkom sudjelovanja u projektu morat će osigurati dokaznu dokumentaciju kojom to potvrđuju:

  Za osobe starije od 65 godina:

  1. Preslika osobne iskaznice, putovnice ili drugog dokumenta iz kojeg je nedvojbeno moguće utvrditi identitet i dob sudionika
  2. Potvrda Porezne uprave o visini dohodaka i primitaka za mjesec na koji se odnosi iznos prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža (u slučaju dvočlanog kućanstva i višečlanog kućanstva potvrdu je potrebno dostaviti i za svakog člana kućanstva)

  Za odrasle osobe s invaliditetom:

  1. Preslika osobne iskaznice, putovnice ili drugog dokumenta iz kojeg je nedvojbeno moguće utvrditi identitet i dob sudionika
  2. Potvrda o upisu u Registar osoba s invaliditetom iz koje je vidljivo da osoba ima oštećenje trećeg ili četvrtog stupnja težine invaliditeta – oštećenja funkcionalnih sposobnosti ili nalaz i mišljenje Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom u kojem je naveden treći ili četvrti stupanj težine invaliditeta – oštećenja funkcionalnih sposobnosti

  Više informacija na stranicama Općine Popovac.