Organiziran #JaSamBudućnost World Cafe – razgovor mladih o problemima

Danas je u Etnološkom centru baranjske baštine održan #JaSamBudućnost World Cafe, razgovor o položaju i potrebama mladih s područja Grada Belog Manastira. Događaj je organizirala udruga Projekt građanske demokratske inicijative u sklopu Dnevnog centra za djecu i mlade.

Aktivnost je koncipirana na razgovoru između manjih skupina mladih o temama obrazovanja, stanovanja, zdravlja i zapošljavanja. ,,Događaj se odvija prema metodi World Cafea gdje mi s većim brojem ljudi zapravo govorimo o položaju i potrebama mladih na području grada Belog Manastira. Radi se o populaciji od 15 do 29 godina. Nas zanima što to mladima treba, koje su njihove potrebe, što imaju i što možda ne znaju da imaju, ovdje smo u funkciji nekoga tko će ih uputiti na mjesta gdje se mogu javiti sa svojim problemima i poteškoćama. A i u funkciji smo prikupljanja informacija za sadržaje i aktivnosti koje su još potrebne u grada kada je riječ o radu s mladima.” – rekla je Kristina Pletikapić, jedna od moderatorica te voditeljica sportskih aktivnosti i javnih događanja u Dnevnom centru za djecu i mlade.

Dodaje kako je ovaj događaj namijenjen za različite skupine mladih, od učenika, studenata, mladih roditelja, zaposlenih i nezaposlenih osoba. Svi doneseni zaključci biti će javno dostupnim svim institucijama i organizacijama te će služiti kao ideje za aktivnosti i daljnji rad Dnevnog centra.

U događaju su sudjelovali Gimnazija Beli Manastir, Druga srednja škola Beli Manastir te Gradska uprava sa Savjetom mladih Grada Belog Manastira.

,,Zainteresirani smo mi kao Gradska uprava da čujemo kakvi su problemi mladih, koje su njihove ideje. Mladi ljudi vide svijet malo drugačije i modernije nego mi i mislim da ćemo uvažiti njihove sugestije i implementirati ih u rad Gradske uprave kroz proračun i vidjeti što smatraju da smo dobro odradili i što trebamo bolje odraditi.” – komentirao je gradonačelnik Tomislav Rob.