Osječko-baranjska županija potiče razvoj svih općina i gradova

U Velikoj vijećnici Skupštine Osječko-baranjske županije danas (30. siječnja 2020. godine) održana je 27. sjednica Županijske skupštine. Na dnevnom redu bilo je 11 točaka, a uobičajeno najviše pozornosti dobila su pitanja i prijedlozi vijećnika, točka u kojoj je sudjelovalo deset vijećnika.

Vijećnik dr. sc. Nedeljko Bosanac ponovno je uputio pitanje o aktualnom stanju u Gradu Osijeku. Uz napomenu da suosjeća s Ivanom Vrkićem, ali ne s gradonačelnikom Osijeka koga nema već godinu dana, kazao je da kao županijski vijećnik može postaviti pitanje da se oformi konzilij liječnika koji bi se očitovao je li gradonačelnik radno sposoban za obavljanje te funkcije. Zatražio je i da župan objasni stanje brownfield investicije na prostoru bivšeg OLT-a.

Župan Ivan Anušić je odgovorio da Županija poduzima sve što je u njenim zakonskim okvirima i nadležnosti na cijelom svom području, pa dakako i na području Grada Osijeka. Riječ je o nizu aktivnosti, od primarne zdravstvene zaštite i obrazovanja do projekata poput Regionalnog distribucijskog centra za voće i povrće, Gospodarskog centra, energetske obnove. Jedan od projekata je revitalizacija bivšeg prostora OLT-a, za koji je osigurano 2,7 milijuna kuna za projektnu dokumentaciju. Projekt će donijeti brojne gospodarske, sportske i kulturne sadržaje, kao i 350 stanova, a bit će realiziran uz pomoć europskih fondova.

Uz osvrt na koruptivne afere u Hrvatskoj, vijećnica Marija Čaćić je predložila da Osječko-baranjska županija po uzoru na Grad Bjelovar preuzme aplikaciju otvorenog proračuna. Župan je odgovorio da je županijski proračun i sada transparentan te se može dobiti odgovor na svaki zahtjev. Za daljnje aktivnosti u vezi prijedloga vijećnice zadužio je županijske stručne službe.

Nezadovoljan dinamikom radova i prometnom signalizacijom na državnoj cesti D34, vijećnik Željko Macanić rekao je da razmišlja čak i o tužbi protiv Republike Hrvatske. Upozorio je na veliki broj nesreća i druge posljedice lošeg stanja kolnika te zatražio od župana da nešto poduzme. Župan je istaknuo da nisu točne informacije o prekidu sanacije te ceste nego se ona nastavlja od Podravske Moslavine prema Osijeku prema planu i osiguranim sredstvima. Najavio je da će se ove godine graditi nove dionice Koridora 5c, obilaznica Belog Manastira, cesta Normanci-Bizovac, radi se obilaznica Petrijevaca. U vezi prometne signalizacije odgovor će se zatražiti od Policijske uprave.

Vijećnik Ivica Mandić je zatražio pomoć župana u osiguranju stipendije za studenta koji ostvaruje odlične rezultate, što je župan prihvatio i uputio poziv studentu kako bi se našao mogući model pomoći.

Vijećnik Marko Bogatić je podsjetio na lanjske probleme s komarcima i donesene smjernice te upitao župana koliko je jedinica lokalne samouprave osiguralo sredstva za ovogodišnje tretmane. Sumnja da se s tim aktivnostima već kasni, a pita u kojoj je fazi obećana pomoć Županije za izgradnju stadiona NK Belišće.

Župan je naglasio da je osiguranje sredstava za borbu protiv komaraca zakonska obveza općina i gradova, što su prema raspoloživim informacijama i učinili, a županija ima savjetodavnu ulogu te preko ZJZ obavlja monitoring. Upitno je da li će ta sredstva biti dovoljna, što ovisi o intenzitetu pojave komaraca te osobito o preventivnim larvicidnim tretmanima koji se već sada trebaju provoditi.

– U novinama sam pročitao da je Osječko-baranjska županija obećala 100.000 kuna za izgradnju tribina NK Belišće te da to nije napravila, što nije točno. Županija je Gradu Belišću dala obećano, i to 700.000 kuna za obnovu dječjeg vrtića i 275.000 kuna za izgradnju nerazvrstane ceste. Nakon što su zakasnili s apliciranjem na naš natječaj za donaciju za tribinu, u dogovoru s gradonačelnikom Belišća dali smo im 100.000 kuna za drugu namjenu, a oni su preuzeli obvezu da će iz svog proračuna financirati tih 100.000 kuna za tribinu, što nisu učinili. Grad Belišće je od Županije dobio gotovo 1,1 milijun kuna izravnih financijskih sredstava – rekao je župan te dodao da se za infrastrukturne projekte svi gradovi i općine mogu javiti na natječaje Županije. Gradovi mogu dobiti do milijun kuna, a Belišće je dobilo više, pa i najviše od svih gradova u županiji.

– Taj podatak, kao i činjenice o sudjelovanju županije u projektu Srednje škole u Donjem Miholjcu i drugim projektima u općinama i gradovima, demantira priču, što je danas upitao g. Macanić, da li su gradovi s nezavisnim kandidatima u drugačijem položaju. I sve općine mogu aplicirati na naše natječaje, ali ne dajemo simboličnih 10-20 tisuća kuna da bi presjekli vrpcu nego u mandatu od četiri godine financiramo jedan projekt u cijelosti. U svakoj jedinici lokalne samouprave realiziramo i projekte energetske obnove – rekao je župan.

Vijećnik dr. sc. Denis Ambruš upitao je postoji li suradnja pet slavonskih županija u vezi primjene zakonske mogućnosti donošenja strateškog plana razvoja za naredno razdoblje, a – kako je i zatražio – dobit će pisani odgovor.

Vijećnik Darko Dorkić je uvodno napomenuo da se u Osječko-baranjskoj županiji i Hrvatskoj događaju i pozitivne stvari te pohvalio aktualnu Vladu kao najbolju do sada u provođenju politike ravnomjernog razvoja, pri čemu je mislio i na manje općine poput Marijanaca čiji je dugogodišnji načelnik. Zahvaljujući zakonom omogućenom povećanju sredstava općinskih proračuna, u manjim sredinama se provode mnogi projekti, osobito uz sufinanciranje europskih fondova.

Dorkić je potom upitao župana u kojoj je fazi izgradnja dvorane Područne škole Marijanci, na što je župan odgovorio da upravo danas počinju radovi, a investicija je vrijedna 5,7 milijuna kuna.

Na pitanje vijećnika Velimira Goluba župan je pojasnio projekt sufinanciranja stambenih kredita na području Osječko-baranjske županije. Projekt je naišao na izniman interes građana, a na poziv župana već ga je podržalo osam općina i gradova, što je omogućilo daljnji pad kamata na stambene kredite, koje u konačnici za krajnje korisnike iznose samo 0,49 posto.

Na pitanje vijećnika dr. sc. Mirka Pešića župan je govorio o izgradnji Sportskog inkubatora koji je planiran u okviru projekta revitalizacije prostora bivšeg OLT-a, a na pitanje vijećnika Vanje Prošića je pohvalio stručne službe Županije koje su uspješno provele aktivnosti na preuzimanju poslova i djelatnika ureda državne uprave.