Pad trgovine na malo u listopadu za 1,7%

foto: Pixabay

Ukupan sezonski i kalendarski prilagođeni promet od trgovine na malo što su ga u listopadu 2022. ostvarili svi poslovni subjekti koji se bave tom djelatnošću, bez obzira na svoju pretežnu djelatnost, realno je pao za 1,7% u usporedbi s rujnom 2022. Od toga je promet od trgovine na malo prehrambenim proizvodima pao za 0,5%, dok je promet od trgovine na malo neprehrambenim proizvodima (osim trgovine motornim gorivima i mazivima) pao za 3,3%.

Blagi pad realnog prometa od trgovine na malo na godišnjoj razini

U listopadu 2022. u usporedbi s istim mjesecom prethodne godine kalendarski prilagođeni promet od trgovine na malo realno je pao za 0,4%. Pritom je promet od trgovine na malo hranom, pićem i duhanskim proizvodima pao za 1,9%, dok je promet od trgovine na malo neprehrambenim proizvodima (osim trgovine motornim gorivima i mazivima) pao za 4,2%. U prvih deset mjeseci 2022. kalendarski prilagođeni promet od trgovine na malo realno je porastao za 2,2% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Motorna goriva i maziva imala najveći utjecaj na porast nominalnog prometa

Najveći utjecaj na porast nominalnog prometa u listopadu 2022. u usporedbi s istim mjesecom prethodne godine, prema izvornim indeksima, imale su sljedeće trgovačke struke: Motorna goriva i maziva, s porastom prometa od 30,1% i s utjecajem na ukupan indeks prometa od 6,1%, Nespecijalizirane prodavaonice pretežno živežnim namirnicama, s porastom prometa od 14,5% i s utjecajem na ukupan indeks prometa od 5,0%, te Ostale nespecijalizirane prodavaonice, s porastom prometa od 17,4% i s utjecajem na ukupan indeks prometa od 1,1%. Stoga je ukupan izvorni promet od trgovine na malo u usporedbi s istim mjesecom prethodne godine nominalno porastao za 15,6%.

Pad nominalnog prometa u listopadu 2022. u usporedbi s istim mjesecom prethodne godine, prema izvornim indeksima, prisutan je u samo jednoj trgovačkoj struci: Trgovini na malo internetom ili poštom, s padom prometa od 7,5%.